Opzegging lidmaatschap voetbalclub pupil wegens wangedrag vader terecht?

De meeste sportclubs zijn verenigingen. Dit betekent dat het wettelijk regime van de vereniging op de leden en het bestuur van toepassing zijn. Zo ook de regels omtrent opzegging van lidmaatschap door de vereniging. Dit is een zwaar middel dat niet zomaar mag worden toegepast. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt legt uit.

Opzegging lidmaatschap voetbalclub

Je hoort het steeds vaker: te fanatieke ouders langs de lijn van het sportveld waar de sportverenigingen geen raad mee weten. Een voetbalvereniging nam een rigoureuze maatregel: de club zegde het lidmaatschap op van haar achtjarige pupil. De reden? De vader had zich intimiderend gedragen. Wat was er precies aan de hand? De vader is erg betrokken bij de voetbalclub. Hij heeft ook een tijd het elftal van zijn zoontje getraind. Toen zijn zoontje echter bij een uitwedstrijd werd gewisseld door de (nieuwe) trainer, ging pa door het lint. Hij is toen, terwijl de wedstrijd nog liep, met zijn zoontje weggelopen. Dit zou niet de eerst keer zijn dat hij driftig langs de zijlijn stond.

Afkoelingsperiode en gesprek

Na dit incident heeft de voetbalvereniging de vader een afkoelingsperiode opgelegd. Hem werd verboden om gedurende drie maanden het clubhuis te betreden of wedstrijden bij te wonen. De vader heeft zich hieraan gehouden en de rust is toen teruggekeerd. Vervolgens is de club met de vader in gesprek gegaan. Volgens de club voelden de teamgenootjes en hun ouders zich bedreigd en geïntimideerd door het fanatieke gedrag van vader. De vader herkende zich hier niet in maar stelde mediation voor en een gesprek met de ouders. Het is hier niet van gekomen.

Besluit bestuur tot opzegging

Het bestuur van de voetbalvereniging heeft toen twee besluiten genomen: het lidmaatschap van het zoontje werd na het seizoen opgezegd en de vader kreeg een nieuw verbod om gedurende de rest van het seizoen de club te betreden of (ouders van) te benaderen. 

Kort geding vernietiging besluit

De advocaat van de vader en zoon startte een kort geding waarin werd gevorderd dat het de vereniging werd verboden uitvoering aan de besluiten te geven. De kernvraag waar het in het kort geding om draaide, is of de voetbalvereniging het besluit heeft mogen nemen om het lidmaatschap van het zoontje op te zeggen vanwege het -volgens haar- ontoelaatbare gedrag van zijn vader? 

Gronden opzegging van lidmaatschap

De advocaat van de vader en zoon stelt dat de besluiten vernietigbaar zijn omdat deze in strijd met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
zouden zijn genomen. Een vereniging kan het lidmaatschap van één van haar leden opzeggen:

  1. in de gevallen in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
    » Meer over statuten
    statuten
    genoemd
  2. wanneer een lid niet meer aan de eisen voor lidmaatschap voldoet
  3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

Voortzetting kan niet worden gevergd

De vereniging heeft een beroep gedaan op de derde opzeggingsgrond. Maar de rechter meent dat zij hiervoor onvoldoende grond had. Het gaat hier namelijk om het lidmaatschap van het achtjarige zoontje, niet van de vader. De vereniging heeft erkend dat er niets valt aan te merken op het gedrag van het zoontje. Hij voetbalt graag en heeft ook vriendjes gemaakt op de club. De rechter vindt dat het belang van het zoontje onvoldoende is meegewogen. 

Belang voetballend kind voorop

Hierbij komt dat de vereniging ook alleen de minder vergaande maatregel had kunnen opleggen, bijvoorbeeld een verbod voor de vader om de club te betreden en wedstrijden bij te wonen. Dat dit betekent dat de vereniging ingrijpt in de vader-zoon relatie (hij kan niet meer met zijn zoontje naar voetbal), is dan maar zo. Het is dan de keuze aan de ouders om het zoontje bij een andere club in te schrijven als dit te bezwaarlijk zou zijn.

Meer in Verbintenissenrecht
Non-conformiteit tweedehands auto
Non-conformiteit bij koop tweedehands auto

De koper van een tweedehands auto loopt per definitie meer risico op gebreken dan de koper van een nieuwe auto....

Sluiten