2 min lezen

Vertraging vlucht door staking? Compensatie mogelijk!

NL

Passagiers kunnen in specifieke gevallen compensatie vorderen van een luchtvaartmaatschappij als gevolg van een vertraagde vlucht. Hiervoor kan geen grond zijn als sprake is van bijzondere omstandigheden. In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland lag de vraag voor of een luchtvaartmaatschappij een beroep kon doen op bijzondere omstandigheden na een geannuleerde vlucht als gevolg van een aangekondigde staking. Advocaat verbintenissenrecht Max Wester bespreekt de zaak.

Aangekondigde staking: vlucht geannuleerd

In deze zaak vorderden passagiers een compensatie van een luchtvaartmaatschappij nadat hun vlucht door een aangekondigde staking twee dagen voor vertrek werd geannuleerd. Eisers baseerden hun vordering op de Europese Verordening (EG) nr. 261/2004. De luchtvaartmaatschappij verweerde zich in deze zaak onder meer met een beroep op bijzondere omstandigheden, artikel 5 lid 3 van de Verordening. Op grond van deze bepaling is er geen verplichting tot betaling van een compensatie door een luchtvaartmaatschappij als deze kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

Was staking bijzondere omstandigheid?

Een staking kan worden aangemerkt als bijzondere omstandigheid als de staking op een zodanig tijdstip is aangekondigd dat de luchtvaartmaatschappij niet in staat was redelijke maatregelen te treffen om de geplande vlucht uit te voeren, of als de staking plaatsvindt op de luchthaven van aankomst en er een aanmerkelijke kans bestaat dat het vliegtuig ten gevolge van de staking op die luchthaven komt vast te staan.

Staking Italiaanse luchtvaartsector

In onderhavige kwestie stelde de advocaat van de luchtvaartmaatschappij dat de Italiaanse luchtvaartsector staakte en dat dit grote gevolgen had voor de vluchtuitvoering van de maatschappij die zij niet kon voorkomen. Daarnaast zou de annulering van de vlucht een gevolg zijn geweest van beperkingen die werden opgelegd door het Italiaanse luchtverkeersbeheer.

Compensatieplicht luchtvaartmaatschappij

De kantonrechter overweegt in deze kwestie dat bij een annulering van een vlucht in beginsel een compensatieplicht ontstaat voor een luchtvaartmaatschappij, tenzij deze kan aantonen dat de annulering het gevolg is van bijzondere omstandigheden. De maatschappij in onderhavige kwestie toonde onvoldoende aan dat de gehele Italiaanse luchtvaartsector de betreffende dag staakte. Andere maatschappijen konden wel vertrekken. Ook is er geen besluit van het luchtverkeersbeheer overgelegd waaruit beperkingen blijken. Gezien deze omstandigheden is er onvoldoende gebleken van bijzondere omstandigheden in het onderhavige geval. Om deze reden wijst de kantonrechter de vordering van eisers, een financiële compensatie als gevolg van een geannuleerde vlucht toe.

Advocaat bij staking of vertraging vlucht

De advocaten van AMS hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen met betrekking tot het verkrijgen van compensatie in geval van een instapweigering, een annulering of vertraging van een vlucht.

Marcus Wester

Marcus Wester

Sinds juni 2021 is Marcus verbonden aan AMS Advocaten. Hij richt zich op de civielrechtelijke praktijk, met een focus op vastgoedrecht, waaronder het bouwrecht, huurrecht bedrijfsruimte en VvE-recht.

Ravel Residence