2 min lezen

Schending zorgplicht door ex-manager Afrojack

NL

Het lijkt een beetje bij het rock & roll leven van beroemde artiesten te horen: ruzie met de manager. Vorig jaar nog stonden DJ Martin Garrix en zijn voormalige manager tegenover elkaar voor de rechtbank. Dit jaar was het de beurt aan DJ Afrojack. Hij was gedagvaard door zijn ex-manager omdat Afrojack de manager aan de kant had gezet. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt bespreekt de uitspraak in deze zaak.

Gedragen als goed opdrachtnemer

Sinds 2009 werkte de manager voor Afrojack. Als manager heeft hij de taak om Afrojack te adviseren, te vertegenwoordigen en daarbij de belangen van Afrojack te behartigen. Volgens de wet moet de manager zich gedragen als een goed opdrachtnemer. Bij een artiestenmanager betekent dit ten eerste dat hij de belangen van de artiest voorop moest stellen en zijn eigen (financiële) belangen daaraan ondergeschikt moet maken.

Oprichten nieuwe vennootschap

Deze belangenbehartiging kwam in het geding toen de manager in 2013 een vergaande vorm van samenwerking voorstelde. Hij drong Afrojack erop aan om deel te nemen in een nieuwe BV. Hierover zou de manager -kort gezegd- de gehele directie voeren en Afrojack zou de BV voorfinancieren met € 1 miljoen. Hiertegenover zou Afrojack 40% van de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
krijgen. De manager zou aangesteld worden als co-manager en business-manager tegen een commissie van 10%.

Opzegging overeenkomst wegens vertrouwensbreuk

Afrojack verloor zijn vertrouwen in de manager en heeft zich tot een advocaat gewend. De advocaat heeft de managementovereenkomst met de manager beëindigd op grond van o.a. een vertrouwensbreuk. De manager vorderde miljoenen schadevergoeding op grond van onrechtmatige opzegging. Ook vorderde hij nakoming van de samenwerkingsovereenkomst.

Tegenstrijdig belang

De rechtbank is van oordeel dat de manager de afspraken, zoals die in de samenwerkingsovereenkomst staan, niet zo met Afrojack had mogen maken. Een manager en zijn artiest hebben tot op zekere hoogte altijd een tegenstrijdig belang (bijvoorbeeld als het gaat om het loon van de manager). Maar de afspraken zoals die door de manager zijn voorgesteld in de samenwerkingsovereenkomst gaan veel verder.

Advocaat bij schending zorgplicht

Op het moment dat de manager de samenwerkingsovereenkomst met Afrojack besprak, in Los Angeles, was daarbij geen onafhankelijke adviseur aanwezig. De manager had (uit hoofde van zijn zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
) Afrojack erop moeten wijzen dat hij zich door een onafhankelijke partij moest laten adviseren. Nu heeft de manager Afrojack zelf geadviseerd over een samenwerkingsovereenkomst waarbij de manager de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
was.

Managementovereenkomst terecht opgezegd

De rechtbank concludeert dat de manager zijn zorgplicht heeft geschonden. Hij heeft met dubbele petten op geadviseerd. Afrojack heeft de managementovereenkomst mogen opzeggen. De manager heeft geen recht op schadevergoeding en alle vorderingen zijn afgewezen.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence