Hidde Reitsma

Bank eist nakoming borgtocht: strijd met redelijkheid en billijkheid?

Een opvallende uitspraak over borgtocht en de zorgplicht van een bank. Kan een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Franchisegever aansprakelijk voor schade wegens onrealistische prognose?

Een interessante uitspraak over de waarde van een afgegeven prognose aan een franchisenemer ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Sprake van schadevergoeding of boete bij wanprestatie?

Twee partijen kwamen in een overeenkomst overeen dat als een partij contractbreuk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verjaring en stuiting van vordering tot betaling koopprijs

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd omwille van de rechtszekerheid. ...

Lees verder
Marco Guit

Opheffing executoriaal beslag woning eisen in kort geding

Een bank die een hypotheek heeft rusten op een woning, heeft vaak belang bij de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Verhuurder ouderencomplex eist straatverbod tegen zoon van huurders

Een opvallende uitspraak in een civiel kort geding over een straatverbod. De zoon ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omkeringsregel bewijslast bij schending zorgplicht tandarts?

Een tandarts boort te ver door in de onderkaak van zijn patiënt die hierna ernstige ...

Lees verder
Sander Schouten

Onrechtmatige concurrentie en ongeoorloofde mededinging

Onrechtmatige concurrentie of oneerlijke mededinging doet zich in praktijk niet ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Mag bank restschuld erflater verhalen op eigen vermogen erfgenamen?

Een opmerkelijk executiegeschil. Een deurwaarder kreeg de opdracht van een bank ...

Lees verder
Marco Guit

Geschillencommissie exclusief bevoegd bij consumentengeschil?

Consumenten die een geschil hebben met een bedrijf kunnen worden verwezen naar ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Kantonrechter: wettelijke publicatieplicht in erfrecht uit de tijd!

In een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter, verzocht een vereffenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht heeft ten opzichte van haar ...

Lees verder
Sander Schouten

Doorstart en aanbesteding: let op!

Het aanbestedingsrecht kan een doorstart vanuit faillissement behoorlijk frustreren. ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Kan erfgenaam schuldeiser lening ineens opeisen?

In financieringsovereenkomst wordt vaak een looptijd overeengekomen waarbinnen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wijkverbod en contactverbod eisen in kort geding

Wanneer een persoon zodanig door een andere persoon wordt lastiggevallen dat hij ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Ontbinden wegens wanprestatie nog voor oplevering werk: het mag soms!

Als een schuldenaar wanprestatie pleegt, dan heeft de wederpartij de bevoegdheid ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Recht van erfdienstbaarheid steeg door verkrijgende verjaring?

De rechtbank deed onlangs uitspraak in een interessante zaak betreffende een burengeschil. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontbinding overeenkomst: ongedaanmaking of waardevergoeding van prestaties?

Een partij kan een overeenkomst alleen ontbinden op goede gronden, bijvoorbeeld ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Onderhandelingen mislukken: wederpartij recht op schadevergoeding?

Welke kosten vallen onder de schadevergoeding die een verkoper aan de wederpartij ...

Lees verder
Marco Guit

Uitleg van een investeringsovereenkomst: wat betekent “exit”?

In een recente uitspraak van de rechtbank waren partijen in geschil over de uitleg ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief