3 min lezen

Zorgplicht kredietverstrekker bij berekening financieringsruimte

NL

Een bank of kredietverschaffer heeft een zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
heeft ten opzichte van haar klanten. Zij is gehouden haar klanten te waarschuwen voor de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen, en moet bij de berekening van de financieringsruimte bezien of de klant niet een te hoge lening afsluit. In een recent arrest oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een kredietverschaffer Afab haar zorgplicht had geschonden. Advocaat verbintenissenrecht Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Echtpaar sluit tweede lening voor verbouwing

Een echtpaar wilde bij Afab een lening af sluiten om een dakkapel op hun huis te laten maken. Dit echtpaar had echter reeds kort daar voor ook al een lening afgesloten bij de DSB-bank. Aan het begin was de lening van DSB voordelig, omdat de rente in het begin laag was. Op korte termijn schoot deze rentelast echter omhoog. De lening bij Afab zou dan nog eens bovenop de lening van DSB komen, waarna de financiële situatie van het echtpaar onhoudbaar zou worden.

Schending van zorgplicht?

Het echtpaar besloot Afab aan te spreken wegens schending van de zorgplicht, maar de rechtbank wees de vordering af.  Volgens de rechtbank was niet komen vast te staan dat Afab niet heeft gehandeld als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon verwacht kon worden, doordat Afab hem niet heeft ontraden de kredietovereenkomst aan te gaan. Het echtpaar gaat echter in hoger beroep.

Voldoende onderzoek naar financiële lasten?

Het Hof geeft het echtpaar wel gelijk: bij het afsluiten van de lening had Afab volgens het Hof onvoldoende onderzoek gedaan naar de werkelijke financiële lasten van het echtpaar. Er werd onder meer te weinig rekening gehouden met de (sterk) oplopende rentevoet van de lening bij de DSB. Het hof stelde dat Afab gehouden was om hier wel rekening mee te houden en had onderzoek moeten doen naar de financiële mogelijkheden van het echtpaar, de deskundigheid en het doel van partijen waar het geld bestemd voor is. Daarnaast had Afab bijvoorbeeld het echtpaar kunnen ontraden de kredietovereenkomst aan te gaan of te waarschuwen voor eventuele verbonden risico’s.

Op professionele dienstverlener rust zware zorgplicht

Afab kan, volgens het hof, gekwalificeerd worden als een professionele en deskundige dienstverlener en dient zich ook zo op te stellen. Het echtpaar was daarentegen lager opgeleid en kon daarom minder goed hun eigen financiële situatie overzien. Het verschil in professionaliteit geeft dat een professionele partij een zorgplicht heeft ten opzichte van de minder professionele partij. Een zorgplicht kan als een soort hefboom werken; is er een groot verschil in kennis of knowhow dan zal de professionele partij gehouden zijn om meer zorg te dragen voor de minder gekwalificeerde partij. Het hof stelt dan ook dat minder deskundige consumenten beschermd moeten worden ‘tegen het gevaar van een gebrek aan kunde en inzicht of van eigen lichtvaardigheid’.

Advocaat gespecialiseerd in zorgplicht bank

Uit het arrest blijkt eens temeer hoe belangrijk het is dat een bank, kredietverschaffer of ander professionele partij zorgvuldig te werk dient te gaan ten opzichte van de minder professionele wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
. Een professionele partij heeft een zorgplicht hoog te houden ten opzichte van haar klanten. Mocht deze professionele partij dit nalaten, dan schiet zij toerekenbaar tekort in haar zorgplicht, en kan zij gehouden zijn om schade te vergoeden. De AMS advocaat heeft veel ervaring met de juridische beoordeling van een mogelijke schending van de zorgplicht door de bank. Indien hier vragen over heeft, neem dan gerust contact op met AMS Advocaten in Amsterdam.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence