Marco Guit

Accountant aansprakelijk stellen bij schending zorgplicht: hoe zit het?

De zorgplicht van een accountant strekt zich niet alleen tot het geven van juiste ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geen handtekening op leningsakte: toch geldig?

Kan een schuldenaar een beroep doen op het feit dat hij een akte niet heeft ondertekend? ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Exploitatieovereenkomst: verlieslijdende exploitatie overmacht of risico ondernemer?

In een recente uitspraak over de uitleg van een exploitatieovereenkomst stond ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Porsches meegenomen wegens huurachterstand: mag dat?

Een ouderwets staaltje eigenrichting stond centraal in een recente uitspraak van ...

Lees verder
Marco Guit

Gemeente eist nakoming exploitatieovereenkomst zwembad in kort geding

In een recent kort geding heeft de gemeente Dantumadiel nakoming gevorderd van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Echtgenote onterfd, Leger des Heils ontvangt miljoenen

Na het overlijden van haar 82-jarige zeer vermogende echtgenoot, komt de weduwe ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechter: bank moet executieverkoop woning uitstellen wegens misbruik van recht

Onlangs werd bekend dat het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Contactverbod en gebiedsverbod eisen in kort geding

Een pedofiel wordt in zijn strafzaak veroordeeld tot een (gedeeltelijk voorwaardelijke) ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Risico’s afdekken bij verkoop via een Escrow: zo werkt het

Twee partijen bij een koopovereenkomst plaatsen een deel van de koopprijs in een ...

Lees verder
Marco Guit

Mededinging en franchise: een lastige combinatie

De afspraken tussen een franchisegever en franchisenemer worden vastgelegd in ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Bewijzen geldlening: geheime geluidsopname toelaatbaar?

In een recente uitspraak gaat het hof in op de vraag of er tussen twee ex-partners ...

Lees verder
Sander Schouten

Pandrecht vervalt door fout bank: wanprestatie pandgever?

Door een administratieve fout van de bank valt het verpande deposito van pandgever ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Advocaatkosten UWV-procedure gedekt door rechtbijstandsverzekering?

In een recente procedure vorderde een werknemer met een rechtsbijstandverzekering ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

BV aansprakelijk voor koopprijs door onbevoegde vertegenwoordiging?

Kan een natuurlijk persoon een BV binden aan een koopovereenkomst als die persoon ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Incasso

Nieuwe beslagmogelijkheden bij internationale vorderingen

Als schuldeiser is het niet altijd zeker of je uiteindelijk betaald krijgt. Verblijft ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Informatieverplichting na einde overeenkomst?

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland ...

Lees verder
Sander Schouten

Per ongeluk op ‘MIJN’-knop drukken: geen koop

Tijdens de executieveiling van een bedrijfspand drukte een bieder per ongeluk ...

Lees verder
Marco Guit

Schending zorgplicht door pensioenadviseur

In een recente zaak spreekt een opdrachtgever haar pensioenadviseur aan omdat ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schenking aan buitenechtelijk kind is vernietigbaar

Voor de schenkingen die een overleden man vlak voor zijn dood deed aan zijn buitenechtelijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Reisorganisator schendt prijsafspraken met agent

Samenwerkingen tussen agenten en principalen in agentuurrelaties lopen niet altijd ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief