3 min lezen

Rechter: bank moet executieverkoop woning uitstellen wegens misbruik van recht

NL

Onlangs werd bekend dat het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek opnieuw is gegroeid. Als je er met de bank niet uitkomt, kan de bank overgaan tot verkoop of veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
van je woning. De bank moet daarbij behoedzaam te werk gaan, anders maakt het misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
. In zo’n geval kan via een kort geding de executieverkoop tegen gehouden worden. Maar als een verbod te ver lijk te gaan, kan het raadzaam zijn om aan de rechter te vragen de executieverkoop uit te stellen. Dat blijkt uit een recent vonnis in een door AMS Advocaten behandeld kort geding.

Verbod op executieverkoop via kort geding

Uitgangspunt van de wet is dat de bank als hypotheekhouder bevoegd is om tot executieverkoop over te gaan als de schuldenaar in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is met de voldoening van zijn hypothecaire verplichtingen. Maar de rechter kan daar een stokje voor steken. De kort gedingrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde in een eerdere rechtszaak “dat in deze economische barre tijden, waarin de hypotheekschuld vaak hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden”. Volgens de rechter moest de bank in dit geval “tot het uiterste gaan” om de executieverkoop te voorkomen vanwege het feit dat de persoon in kwestie met een aanzienlijke restschuld zal achterblijven. De rechter verbood de veiling in dit geval.

Geen afstel maar uitstel van executie: schorsing van veiling

Maar niet altijd zijn er omstandigheden aanwezig die een verbod van een verkoop van de woning door de bank rechtvaardigen. In dat geval kan het raadzaam zijn om aan de Voorzieningenrechter geen afstel maar uitstel van executie te vragen. Een rechter zal eerder geneigd zijn uitstel in plaats van afstel toe te wijzen. In de tijd die zo gewonnen wordt, kunnen de onderhandelingen met de bank worden heropend. En met goede kans op succes, want de bank heeft dan immers een kort geding verloren. Daarnaast kan geprobeerd worden om in deze ‘blessuretijd’ de woning in kwestie via een normale koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
voor een markt-conforme koopsom te verkopen. In een recent door AMS Advocaten gewonnen kort geding heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland zich over zo’n uitstel van executie uitgelaten.

Kort geding wegens misbruik van recht

A had in deze zaak  een schuld aan B van € 100.000,=. Partijen lieten deze schuld vastleggen in een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van schuldbekentenis en spraken een rente af van 6% per jaar. B kreeg voor zijn lening een recht van hypotheek op een pand van A.Het gaat mis als A de schuld aan B medio 2011 moet, maar niet kan terug betalen. A is door de economisch malaise in financieel zwaar weer geraakt. Hypotheeknemer B besluit het pand waarop de hypotheek rust via een veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
executieveiling
te verkopen. Maar A neemt een advocaat in de arm en start een kort geding op.

Rechter stelt veiling uit met vier maanden

In de rechtszaak die volgde oordeelde de voorzieningenrechter dat B misbruik van recht maakt door tot openbare verkoop van het pand over te gaan. De rechter vond het aannemelijk dat de executieveiling voor A dusdanige verstrekkende gevolgen had, dat zijn belangen in dit geval dienen te prevaleren boven het belang van B bij executie. De voorzieningenrechter spreekt uit dat B de executieverkoop voor een periode van vier maanden moet uitstellen. A krijgt op die manier nog een kans om het pand op reguliere wijze tegen een marktconforme prijs te verkopen.

Advocaat vastgoedrecht bij verkoop woning door bank

In dit soort kort gedingen is het belangrijk dat je er als hypotheeknemer voor zorgt dat gedurende de periode van het gevraagde uitstel de betalingsachterstand niet verder oploopt. En als je de rechter ervan kunt overtuigen dat er binnen die termijn een structurele oplossing kan komen voor de ontstane achterstand, vergroot dat de kans op succes verder.

Mariëlle de Wild

Mariëlle de Wild

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Volg Mariëlle op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence