3 min lezen

Meewerken aan onrechtmatige daad niet onrechtmatig

NL

De vrouw die haar bankrekening ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
stelde aan haar echtgenoot om geld door te sluizen
en zo het verhaal van de rechthebbende te beperken, handelde niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
, aldus het Hof Den Bosch in een recente uitspraak. 
Advocaat Marco Guit, ervaren op het gebied van onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
, licht het arrest toe.

 

 

Voorschot wordt doorgesluisd naar privérekening

In deze zaak speelde het volgende. Echtgenoot X sloot namens de door hem bestuurde BV, Lexin BV, een intentieovereenkomst met twee investeerders waarin wordt overeenkomen dat de investeerders geld zullen investeren in Lexin BV op de voorwaarde dat het boekenonderzoek bij Lexin BV naar tevredenheid wordt verricht. Aan Lexin BV wordt vervolgens door investeerders bij wijze van voorschot een bedrag van € 250.000 voldaan. X stort van dit bedrag € 120.000 door op de privérekening van zijn echtgenote, Y. Kort hierop laten investeerders weten van de investering af te zien en vorderen zij het voorschot terug. Lexin BV voldoet niet aan dit verzoek en gaat failliet. Investeerders wenden zich tot een advocaat en dagvaarden het echtpaar X en Y en vorderen betaling van X het volledige voorschot en van echtgenote Y alleen het bedrag dat op haar rekening is doorgestort € 120.000.

Man aansprakelijk wegens onrechtmatige daad, vrouw niet

De aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de man op grond van onrechtmatige daad (doorsluizen van een voorschot wetende dat dit bedrag mogelijk wordt teruggevorderd door de investeerders) staat al snel vast. De vraag in deze zaak is vooral of de echtgenote onrechtmatig heeft gehandeld jegens de investeerders. Het enkele feit dat de vrouw heeft toegelaten dat haar man over haar bankrekening kon beschikken, is onvoldoende om een onrechtmatige daad vast te stellen, aldus het Hof. Hierbij neemt het Hof in aanmerking dat de vrouw niet betrokken was bij de totstandkoming van de intentieovereenkomst met de investeerders en dat zij niet op de hoogte was dat er in verband met de beoogde investering een voorschot was gedaan aan Lexin BV. Bovendien was niet gebleken dat de vrouw betrokken was bij de overboeking van het bedrag van € 120.000 van de rekening van Lexin BV naar haar eigen rekening.

Profiteren van wanprestatie of onrechtmatige daad

Hoewel de vrouw in deze zaak niet (mede-)aansprakelijk wordt gehouden voor het wegsluizen van het geld door haar man, kan er onder omstandigheden wel sprake zijn van een onrechtmatig handelen als je iemand faciliteert die een onrechtmatige daad pleegt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval waarbij een rol kan spelen of de persoon in kwestie profijt heeft bij de onrechtmatige daad c.q. wanprestatie waaraan hij meewerkt. In principe is het enkele handelen met iemand die door dit handelen zelf een contractuele of wettelijke plicht schendt niet onrechtmatig. Dit blijkt ook uit deze uitspraak.

AMS Advocaten: gespecialiseerd in onrechtmatige daad

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen op gebied van de onrechtmatige daad. Neemt u  in een voorkomend geval gerust contact met een AMS advocaat ons op.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence