3 min lezen

Voortzetting van een distributieovereenkomst eisen in kort geding

NL

Voor de opzegging van lopende duurovereenkomsten (zoals een distributieovereenkomst) gelden er bijzondere regels. Soms kan een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
verplicht worden de duurovereenkomst voort te zetten ookal heeft hij deze opgezegd. Dit was ook aan de orde in een recente zaak die leidde tot twee kort gedingen. Wanneer mag een contractspartij een duurovereenkomst opzeggen en wanneer niet? Advocaat contractenrecht Marco Guit licht toe aan de hand van de uitspraak.

 

Langlopende duurovereenkomst leverancier

De aanleiding van het kort geding was het volgende. Eiseres exploiteert een woon- en slaapwinkel. Zij heeft al jarenlang een distributieovereenkomst met beddenfabrikant Auping. Auping besluit de distributieovereenkomst op te zeggen per 1 juli 2012. De advocaat van eiseres vordert in kort geding Auping te gebieden om haar een nieuwe distributieovereenkomst aan te bieden. Deze vordering wordt toegewezen.

Kort geding 1: nieuwe distributieovereenkomst

Partijen sluiten ter uitvoering van het vonnis een distributieovereenkomst lopende tot 1 augustus 2013. In deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is opgenomen dat na afloop van de looptijd de overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daartoe opzegging vereist is. Auping heeft aan eiseres in mei 2013 medegedeeld dat zij voor de periode na 1 augustus 2013 geen nieuwe distributieovereenkomst zal aanbieden.

Kort geding 2: voortzetting nieuwe distributieovereenkomst

De advocaat van eiseres stapt opnieuw naar de Voorzieningenrechter en vordert dat Auping zal worden veroordeeld om de distributierelatie met haar in stand te houden door per 1 augustus 2013 een nieuwe distributieovereenkomst aan te bieden. Subsidiair vordert eiseres dat de huidige distributieovereenkomst nog met 1 jaar zal worden verlengd. De opzegging zou volgens eiseres niet geldig zijn vanwege het ontbreken van een zwaarwegend belang.

Einde overeenkomst van rechtswege zonder opzegging

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat er geen sprake is van een opzegging van een overeenkomst. Immers, de overeenkomst was gesloten voor een tijdelijke duur. Na afloop van deze periode eindigt de overeenkomst van rechtswege (automatisch). Met het sluiten van deze nieuwe distributieovereenkomst zijn alle eerder tussen partijen gesloten overeenkomsten komen te vervallen. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

Redelijkheid en billijkheid bij opzegging duurovereenkomst

In beginsel kunnen duurovereenkomsten tussentijds worden opgezegd. Vaak is de mogelijkheid van opzegging bij het aangaan van een overeenkomst geregeld. De eisen van redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
kunnen er echter toe leiden dat in sommige gevallen een opzegging ongeldig wordt verklaard. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. In sommige gevallen kan de opzegging ingrijpende en onbillijke gevolgen hebben voor de contractspartij tegen wie wordt opgezegd. In dat geval zal er een zwaarwegend belang moeten bestaan om een duurovereenkomst te kunnen opzeggen. Een opzegging kan ook worden gehonoreerd door de rechter onder toekenning van een schadevergoeding aan de wederpartij.

Advocaat gespecialiseerd in distibutieovereenkomst

In deze zaak lijkt het erop dat eiseres een verkeerde strategie heeft gekozen. Zij heeft met het eerste kort geding willen beogen dat de distributierelatie voor langere duur zou worden voortgezet. Zij heeft echter vervolgens ingestemd met een nieuwe overeenkomst voor korte duur. Heeft u te maken met een opzegging van een duurovereenkomst of wilt u juist weten of hoe een overeenkomst op te zeggen? De distributierecht advocaat van AMS Advocaten helpt u graag verder!

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van vastgoedrecht, waaronder bouwrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en insolventierecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence