Marco Guit

Mailing aan klantenbestand van een ander: mag dat?

In een recente uitspraak in kort geding gaat de voorzieningenrechter in Gelderland ...

Lees verder
Marco Guit

Koper wil koop bedrijf ontbinden wegens gebrek: op tijd geklaagd?

Een koper neemt een onderneming over van een andere partij. In de bijlage van ...

Lees verder
Marco Guit

Certificaathouders opgepast: nog twee weken voor registratie rechten!

Sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (‘Flex ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV eist vernietiging van eigen besluit: speciale procedure!

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland was aan de orde dat ...

Lees verder
Marco Guit

Misleidende verkoopinformatie: bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

Een investeerder belegt een flink bedrag in een zonne-energie installatie. Maar ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De coöperatie is terug van weggeweest: dit zijn de voordelen

Veel ondernemers geven de voorkeur aan een besloten vennootschap om hun bedrijfsactiviteiten ...

Lees verder
Marco Guit

Winstreservering KLM strijdig met zorgplicht ten aanzien van minderheidsaandeelhouder?

Na de rechtbank en het hof heeft nu ook de Hoge Raad zich gebogen over de vordering ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ondernemingskamer: ontslag bestuurder grond voor enquêteprocedure?

De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam krijgt regelmatig verzoeken ...

Lees verder
Marco Guit

Minderheidsaandeelhouder? Meer rechten dan je denkt!

Een interessante uitspraak over de bijzondere zorgplicht dat een bedrijf heeft ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onbezoldigd bestuurslid ontvangt indirect loon: mag dat?

Een onbezoldigde stichtingsbestuurder van een stichting mag zijn eigen BV (en ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: aandeelhouders in buitenlandse holding hebben recht van enquête

In artikel 2:346 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald wanneer aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde facturen?

Iedere ondernemer kampt wel eens met een bedrijf dat de rekening niet betaalt. ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst wijzigen wegens dwaling

Een vaststellingsovereenkomst maakt een einde aan een juridisch geschil. Maar ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opheffing van een VOF: ontbinding, verdeling en waardering

De Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsvorm die nogal eens tot ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurders aansprakelijk bij betalingsonwil

De bestuurders van een vennootschap die hebben ingestemd met de overdracht van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: bestuurder persoonlijk aansprakelijk wegens onrechtmatige daad

In een recent arrest van de Hoge Raad werd een bestuurder van een BV persoonlijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wat te doen in een deadlock-situatie tussen aandeelhouders

Veel ondernemingen hebben twee aandeelhouders die elk 50% van de aandelen bezitten. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verzoek onderhandse verkoop aandelen: aandeelhouders belanghebbenden?

De positie van de aandeelhouder van een BV bij de uitwinning van verpande aandelen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Stroman persoonlijk aansprakelijk voor schade failliete boedel

De rechtbank Haarlem heeft in een recente uitspraak uiteengezet dat een stroman ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurdersaansprakelijkheid ook voor niet statutair bestuurder

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een recent arrest bevestigd dat de wettelijke ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief