Sjoerd Yntema

Belangrijke aandachtspunten voor concerns (in lastige tijden)

Aan concernfinanciering zitten veel voordelen. Immers, grote ondernemingen die ...

Lees verder
Onno Hennis

Hoe om te gaan met ‘priviliged information’ binnen de enquêteprocedure?

In een recent arrest van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde of een rechtspersoon ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Update: spoedwetgeving virtuele aandeelhoudersvergadering naar Tweede Kamer

Eerder blogde wij over de aangekondigde spoedwetgeving die het mogelijk maakt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Heropening van de vereffening van een rechtspersoon

Na ontbinding van een rechtspersoon houdt deze op te bestaan (artikel 2:19 lid ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Noodwet voor algemene vergadering via livestream

Veel ondernemingen hebben de komende periode de algemene vergadering van aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Economisch eigendom: hoe verzeker je recht op levering?

Hoewel de fiscale drijfveren om over te gaan tot slechts economisch eigendomsoverdrachten ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

De corona-uitbraak: wat te doen als bestuurder?

Als gevolg van de recente uitbraak van het nieuwe COVID–19 virus komen veel ondernemingen ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Tegenstrijdig-belangregeling stichting en vereniging op de schop

Op 28 januari 2020 stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel Wet bestuur en ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Wat is het verschil tussen nietige en vernietigbare besluiten?

In een recente conclusie besprak PG Assink van de Hoge Raad uitvoerig het ingewikkelde ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Bestuurder aansprakelijk voor aanvragen faillissement zonder goedkeuring van aandeelhouders

De Hoge Raad oordeelde in een belangrijk arrest dat een bestuurder aansprakelijk ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Kamerbrief minister Dekker inzake misbruik turboliquidatie

Eerder dit jaar bespraken advocaten Sander Schouten en Hidde Reitsma in twee blogs ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

Koper X koopt onderneming Y. De koopprijs stort de koper op de rekening van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Onrechtmatige concurrentie na verkoop onderneming – vaste rechtspraak biedt uitkomst

De voormalige eigenaar van een onderneming start een nieuwe onderneming in dezelfde ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Voorontwerp wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht

Op 22 augustus publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid het voorontwerp ...

Lees verder
Onno Hennis

Geen 10% aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

Uit een uitspraak uit het voorjaar van 2019 blijkt dat de Ondernemingskamer de ...

Lees verder
Onno Hennis

Wat is de reikwijdte van een door de OK gelast enqueteonderzoek?

De Hoge Raad wees dit jaar een arrest waarin de reikwijdte van een door de OK ...

Lees verder
Marco Guit

Fricties binnen vennootschap na het niet uitkeren van dividend

Aandeelhouders hebben recht op en belang bij het uitkeren van winst als dividend. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Misbruik maken van turboliquidatie door hof afgestraft

Eerder deze maand besprak advocaat Sander Schouten in een blog een uitspraak waarin ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Is bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde rekeningen failliete BV?

Een webwinkel heeft bij haar leverancier een grote partij goederen besteld, terwijl ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder blijft geld van BV lenen, waardoor personeel niet kan worden betaald. Is dit grond voor schorsing?

Het komt regelmatig voor dat een onderneming twee bestuurders heft die ook beide ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief