Hidde Reitsma

Besluit AvA tot ontslag bestuurder soms vernietigbaar

De rechtbank Utrecht wees afgelopen week een interessante uitspraak over het ontslag ...

Lees verder
Thomas van Vugt

VOF omzetten in BV: zorg dat verhuurder instemt

Als de rechtspersoonlijkheid van een huurder van bedrijfsruimte verandert, bijvoorbeeld ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ruzie tussen aandeelhouders: er valt wat aan te doen

Ruzie tussen aandeelhouders – een aandeelhoudersgeschil – heeft meestal ingrijpende ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aandelenoverdracht eisen in kort geding: wanneer kan het?

Advocaten maken ook onderling wel eens een ruzie, zo bleek onlangs uit een uitspraak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Earn-out bij overname bedrijf: goed vastleggen!

Bij bedrijfsovername is het niet ongebruikelijk dat de verkoper een deel van de ...

Lees verder
Sander Schouten

Hoge Raad: duurovereenkomst opzeggen kan in principe altijd

De Hoge Raad heeft in een zaak die rechtsvoorgangers van Eneco tegen een gemeente ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Een overnamecontract opstellen: altijd maatwerk!

Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Hoe de ...

Lees verder
Marco Guit

Vernietiging borg wegens niet meetekenen echtgenote

Recentelijk heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een procedure over ...

Lees verder
Sander Schouten

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: zo werkt het

In verschillende situaties kan het verstandig zijn om geheimhouding met een contractspartij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omzetting van een VOF naar flex-BV

Nu op 1 oktober 2012 de flex B.V. in werking treedt, en daarbij de kapitaaleis ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hoge Raad: vordering van curator op bestuurder verjaard

Op 4 mei jl. wees de Hoge Raad een interessant arrest over bestuurdersaansprakelijkheid, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Toegang tot Ondernemingskamer ingeperkt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de toegang voor aandeelhouders ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Wetsvoorstel Flex-BV treedt in werking op 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel voor de invoering van de Flex-BV ...

Lees verder
Sander Schouten

Bod zonder financieringsvoorbehoud: bestuurder aansprakelijk

Het gerechtshof Leeuwarden heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat de bestuurder ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid bij misbruik rechtspersonen

De rechtbank Amsterdam heeft op 2 mei 2012 uitspraak gedaan in een zaak waar het ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Invoering flex BV nog steeds gepland voor 1 juli 2012

Morgen is het vijf jaar geleden (!) dat het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Senaat verklaart wetsvoorstel flex-BV niet controversieel

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten geen enkel wetsvoorstel van de agenda te ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitkoop Vennootschap Onder Firma (VOF)

De Vennootschap onder Firma (VOF) is een ondernemingsvorm die tot nogal wat juridische ...

Lees verder
Hidde Reitsma

KNB presenteert model-akte voor de flex-bv

Vooruitlopend op invoering van de flex-bv-wetgeving, die mogelijk op 1 juli aanstaande ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Alle actualiteiten over het dossier flex-BV

Op onze website is een apart dossier aangelegd over de invoering van de flex-BV. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief