2 min lezen

Schadevergoeding na aangifte smaad en laster

NL

Ernstige beschuldigingen op internet of in de krant zijn aan de orde van de dag. Soms gaan die verwijten over de rand. Er is dan sprake van smaad, smaadschrift In een schriftelijke uitlating zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging.
» Meer over smaadschrift
smaadschrift
of laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
. Daarvan kan, al dan niet met behulp van een advocaat gespecialiseerd in smaad en laster, aangifte worden gedaan. Maar er zijn meer mogelijkheden. Er is in zo’n geval namelijk ook sprake van een onrechtmatige publicatie. Advocaat gespecialiseerd in smaad en laster Thomas van Vugt legt uit.

Advocaat eist rectificatie in kort geding

Als een artikel of andere publicatie onrechtmatig is, heb je niet alleen recht op schadevergoeding maar ook op rectificatie. Als dat noodzakelijk is, kan een advocaat een kort geding opstarten om Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
af te dwingen. De advocaat eist dan van de kort gedingrechter (voorzieningenrechter) dat hij de gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij veroordeelt tot het plaatsen van een rectificatie op straffe van een dwangsom. Het is van belang om van tevoren met de advocaat goed door te spreken hoe de tekst van de rectificatie precies moet luiden en waar en wanneer de rectificatie moet worden geplaatst.

Smaad en laster; onrechtmatige daad

Bij de beoordeling van de vraag of een artikel of uitlating onrechtmatig is, weegt de rechter steeds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang om niet op een onrechtmatige manier door een publicatie te worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. De persvrijheid is een belangrijke vorm van de vrijheid van meningsuiting. Toch mag de pers niet alles schrijven wat zij wil. Zo kan de rechter oordelen dat sommige zeer kritische uitlatingen alleen zijn toegestaan als er voldoende steun is in het feitenmateriaal. Als dit niet zo is, kan de betreffende krant schadeplichtig zijn vanwege onrechtmatige uitlating.

Aangifte laster en rectificatie advocaat

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, rectificatie en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Lees hier op onze website meer over smaad, laster en rectificatie.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence