3 min lezen

Hoger beroep en verzet tegen faillissement

NL

In deze tijden van economische crisis hebben veel ondernemers te kampen met liquiditeitsproblemen. In 2011 heeft dit tot veel faillissementen geleid en naar verwachting zal het aantal faillissementen in 2012 stijgen. Wat kunt u nog doen als het faillissement van uw bedrijf wordt uitgesproken? Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten legt uit.

Hoger beroep of verzet tegen faillietverklaring?

Nadat het faillissement van een bedrijf is uitgesproken wordt er direct door de rechtbank een curator aangesteld. Het beheer over het vermogen van de onderneming gaat over naar de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
en meestal zal hij meteen aan de slag gaan met afwikkelhandelingen. Mede om deze reden zijn de beroepsmogelijkheden tegen een faillietverklaring aan zeer korte termijnen verbonden. Indien de schuldenaar is verschenen tijdens de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek bestaat er de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen het faillissement. Dit hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
moet binnen acht dagen nadat het faillissement is uitgesproken zijn ingediend. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de schuldenaar zelf aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan en deze aanvraag is afgewezen. Indien de schuldenaar niet ter zitting is verschenen bestaat er alleen de mogelijkheid om verzet in te dienen. De mogelijkheid om verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
in te dienen bestaat gedurende een periode van veertien dagen na de faillietverklaring en is daarmee iets langer.

Advocaat dient beroep of verzet in

Het beroepschrift of verzetschrift kan alleen door een advocaat worden ingediend. Omdat de termijnen erg kort zijn doet een ondernemer wiens faillissement wordt uitgesproken er dus goed aan om direct contact op te nemen met een advocaat. Hoe vroeger het beroep of verzet wordt ingediend hoe beter. De curator gaat immers meteen aan de slag en kan (rechts)handelingen nemen die na een eventueel geslaagd hoger beroep of verzet niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo zegt de curator de arbeidsovereenkomsten van het personeel meestal binnen een week op.

Vernietiging faillissement en arbeidsovereenkomst

De vernietiging van het faillissement na hoger beroep of verzet houdt niet in dat deze opzeggingen worden teruggedraaid, maar het ontslag is dan alsnog vernietigbaar omdat er geen ontslagvergunning door het UWV was verstrekt. Ook zou de werknemer ervoor kunnen kiezen het ontslag in stand te laten, maar via een kennelijk onredelijk ontslagprocedure een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
 te eisen. Dit zou dus grote financiële gevolgen voor de ondernemer kunnen hebben!

Advocaat faillissementsrecht bij hoger beroep of verzet

De advocaten van AMS Advocaten worden regelmatig aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Onze advocaten hebben dan ook veel ervaring met het faillissementsrecht en zijn goed in staat om ondernemers te adviseren bij een dreigend faillissement of, indien het faillissement reeds is uitgesproken, namens de ondernemer hoger beroep of verzet in te stellen. Gelet op de in dit artikel omschreven haast doet een ondernemer er na een eventueel uitgesproken faillissement goed aan direct contact met ons op te nemen zodat de beroepsmogelijkheden snel kunnen worden besproken en er tijdig actie kan worden ondernomen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence