Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder betaalt jarenlang geen huur wegens gebreken: terecht?

Als een huurruimte gebreken vertoont die het huurgenot aantasten, heeft de huurder ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder komt na 5 jaar terug op allonge huurovereenkomst

Na het sluiten van een huurovereenkomst voor een winkelruimte blijkt dat de oppervlakte ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Executie ontruimingsvonnis schorsen: wanneer kan dat?

Een huurder is in kort geding veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde wegens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Tussentijds opzeggen huurovereenkomst: breakoptie

In deze zaak is een geschil ontstaan over de huur van bedrijfsruimte. In de huurovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Klusrecht huurder bedrijfsruimte: reclamedoek aan gevel toegestaan?

Mag een huurder van een winkelruimte in een retailpark zonder toestemming van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Schadeplichtig na afbreken onderhandelingen huurovereenkomst?

In deze zaak breekt een huurder de onderhandelingen over de huur van een bedrijfspand ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Onenigheid over huurbetaling na aankoop van het pand

In deze zaak is onenigheid ontstaan tussen een huurder en de verhuurders van een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Woning onderverhuren: mag dat nu wel of niet?

Een huurwoning onderverhuren: mag dat nu wel of niet? Volgens de wet mag de onderhuur ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Koopoptie: recht van eerste koop of voorkeursrecht?

In een huurovereenkomst wordt weleens een voorkeursrecht of koopoptie opgenomen. ...

Lees verder
Denise Janssen
Huurrecht

Vervangende machtiging bij weigering medewerking onderhoud?

Een appartementseigenaar moet soms onderhoudswerkzaamheden die door de VVE worden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huuropzegging twee dagen te laat: huurder de klos?

De opzegtermijn in zakelijke huurovereenkomsten dient in principe strikt te worden ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Verbod op ontruiming bedrijfsruimte in executiegeschil: kan dat?

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, mag het vonnis worden geëxecuteerd. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Leegstand winkelcentrum reden voor vermindering huurprijs? 

In de huurwet is bepaald dat een huurder in geval van vermindering van huurgenot ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Inroepen van het huurbeding door bank: hoe zit het?

Een huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte waaruit volgt dat de eigenaar ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontslag van instantie wegens te late betaling griffierecht

Een VVE vertegenwoordigt haar leden in rechte. Dit houdt in dat de VvE namens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Te dikke huurder aansprakelijk voor schade aan woning

Een huurster van een woning op de tweede etage van een portiekflat wordt onwel ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurrecht advocaat voor huurverhoging of huurverlaging

Een huurder of verhuurder van winkelruimte die vindt dat hij te veel of te weinig ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder mag winkel sluiten door verlieslijdende exploitatie

Het zal niemand ontgaan zijn: de landelijke winkelketens die recentelijk nog in ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Huurrecht

Ontruiming huurruimte ondanks betaling volledige huurachterstand?

Een huurovereenkomst kan op vordering van de verhuurder door de kantonrechter ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Bemiddelingskosten makelaar terugeisen voor een vast bedrag

Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad kunnen huurders die in de afgelopen vijf ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief