Huurrecht advocaat voor huurverhoging of huurverlaging

Winkeliers hebben de huren die zij voor hun pand neertellen sinds 2008 met ruim 20 procent zien dalen. Dat meldt het Centraal Planbureau vandaag. Een huurder van winkelruimte die vindt dat hij te veel huur betaalt, kan met behulp van een advocaat huurrecht de rechter vragen om de huurprijs te verlagen. Maar een verhuurder die vindt dat hij te weinig huur ontvangt kan ook actie ondernemen. Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Thomas van Vugt legt uit.

Huurprijswijziging winkelruimte

Als een huurder van winkel vindt dat de huur te hoog is of als een verhuurder juist vindt dat de huurprijs te laag is, dan geeft het huurrecht een regeling voor aanpassing (verhogen of verlagen) van de huurprijs. Het gaat hier om zogenoemde middenstandsbedrijfsruimte Bedrijfsruimte bestemd voor de uitoefening van een winkel, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over middenstandsbedrijfsruimte
middenstandsbedrijfsruimte
in de zin van artikel 7:290 BW. Het moet volgens de regels voor het huurrecht, die zijn opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gaan om een voor'”publiek toegankelijk lokaal”.

Huur verhogen of verlagen bij winkelruimte

De procedure om te komen tot verhoging of verlaging van de huurprijs kan niet op ieder moment worden opgestart. Als het gaat om de huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan dat voor het eerst nadat de afgesproken huurperiode is verstreken. Als sprake is van een huurcontract voor onbepaalde tijd, dan kan de huurprijs worden gewijzigd als er minimaal 5 jaar zijn verstreken sinds het moment waarop de dan geldende huurprijs geldt.

Vereiste voor aanpassen huurprijs

Maar voordat de gang naar de rechter kan worden gemaakt moet wel eerst gezamenlijk een deskundige worden aangewezen die een rapport opstelt over de huurwaarde. Anders is er sprake van  niet-ontvankelijkheid. Bij vaststelling van de juiste huurprijs moet de rechter onder meer kijken naar de hoogte van de huur van vergelijkbare winkels in de omgeving. Als een verhuurder huurverhoging vraagt bestaat er de mogelijkheid om in kort geding een voorschot op de huurverhoging te eisen in kort geding, vooruitlopende op de (soms lange) huurprijsaanpassingsprocedure.

Huurrecht bedrijfsruimte advocaat in Amsterdam

De huurrecht bedrijfsruimte Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.
» Meer over bedrijfsruimte
bedrijfsruimte
advocaat van AMS Advocaten Amsterdam heeft een ruime ervaring  met het behandelen van zaken over huurprijsverhoging of huurprijsverlaging en staat zowel huurder als verhuurder bij.

More in Huurrecht
Exploitatieverplichting
Huurder mag winkel sluiten door verlieslijdende exploitatie

Het zal niemand ontgaan zijn: de landelijke winkelketens die recentelijk nog in elk stadscentrum te vinden waren, hebben het moeilijk....

Close