Bank aansprakelijk voor verkwanselen miljoenenerfenis

Onlangs deed de rechter uitspraak in een kwestie over de bancaire zorgplicht. In deze kwestie ging het om een 12-jarig jongetje die een aanzienlijke effectenportefeuille van zijn vader erfde. In zijn testament was bepaald dat het erfdeel van zijn zoon onder bewindvoering De door de rechtbank aangestelde advocaat die een onderneming begeleidt bij een surseance van betaling of ontbinding van een rechtspersoon.
» Meer over bewindvoering
bewind
zou worden gesteld bij twee aangewezen bewindvoerders totdat de zoon 25 jaar zou zijn. Door toedoen van deze bewindvoerders gingen uiteindelijk miljoenen verloren. De nieuwe bewindvoerder van het jongetje stelde de bank aansprakelijk. AMS Advocaat Hein Hoogendoorn licht toe hoe de rechter tot zijn oordeel kwam.

 

Bewindvoerders beleggen niet gematigd defensief

Het was de bedoeling dat het vermogen van het jongetje gematigd defensief zou worden belegd. Dat uitgangspunt is als zodanig ook aan de bank gecommuniceerd door de bewindvoerders. Eén van de bewindvoerders was ook directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van een beleggingsinstelling. Op verzoek van de bewindvoerders zijn toen binnen relatief korte periode door de bank toch hele grote geldbedragen naar de beleggingsinstelling overgemaakt. In een periode van negen maanden ging het om een bedrag van vier miljoen euro. Deze betalingen waren overduidelijk in strijd met het uitgangspunt dat het vermogen gematigd defensief belegd moest worden. Zowel de bewindvoerders, maar ook de bank moesten dat weten.

Nieuwe bewindvoerder stelt bank aansprakelijk voor schade

De beleggingsinstelling die gelden ontving ging vervolgens failliet, waardoor de kwestie aan het licht kwam. De bewindvoerders werden door de toezichthoudende rechter meteen ontslagen en er werd een nieuwe bewindvoerder aangesteld die het vermogen van het jongetje moest gaan beheren. Deze bewindvoerder liet het er niet bij zitten en hield de bank aansprakelijk voor de schade die het jongetje geleden had.

Bank schendt haar zorgplicht

De bewindvoerders zelf boden geen enkel verhaal en ook de faillissementsboedel van de beleggingsinstelling was leeg. De bewindvoerder verweet de bank de betalingen te hebben uitgevoerd, althans daaraan meegewerkt te hebben. De nieuwe bewindvoerder sprak daarom de bank aan uit hoofde van de schending van haar zorgplicht.

Bank moet 4 miljoen terugbetalen

De rechter constateerde in deze procedure dat de bank de betalingsopdrachten steeds klakkeloos uitvoerde en op geen enkel moment aan de bel trok. Om onder meer die reden oordeelde de rechter dat de bank de belangen van het jongetje had veronachtzaamd en beter had moeten opletten. Van belang daarbij was dat de bank moest weten dat er defensief belegd moest worden, en toch op geen enkel moment aan de bel trok toen er telkens zulke grote bedragen werden overgemaakt. Om die reden oordeelde de rechter dat de bank haar zorgplicht De verplichting van een opdrachtnemer om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
» Meer over zorgplicht
zorgplicht
had geschonden. De bank moest het hele bedrag van vier miljoen aan het jongetje terugbetalen.

AMS Advocaten gespecialiseerd in bancaire zorgplicht

Bancaire zorgplicht kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot verregaande aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van banken. AMS Advocaten heeft ruime ervaring op dat gebied. Voor kwesties met betrekking tot de bancaire zorgplicht kan contact worden gezocht met een van onze advocaten.

Meer in Verbintenissenrecht
Franchisegever aansprakelijk voor schade door dwaling?
Franchisegever aansprakelijk voor schade door dwaling?

In deze zaak stellen negen partijen een internationale groothandel in speelgoed aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden door...

Sluiten