4 min lezen

Kort geding Cruijff vs Ajax: wie eist wat van wie?

NL

Vanmiddag om 13:00 uur dient in de rechtbank Haarlem het kort geding dat veertien partijen onder aanvoering van Johan Cruijff hebben aangespannen tegen Ajax en vier van de vijf leden van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
(Cruijff zelf is het vijfde lid).  Hoe gaat zo’n kort geding in zijn werk en wie eist nou wat? Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma legt uit.

Kort geding opstarten: voorlopige voorziening

Een kort geding is een verkorte civiele procedure, waarin de rechter (de voorzieningenrechter) in afwachting van een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
bepaalde voorlopige maatregelen (voorlopige voorzieningen)  kan treffen. Die voorzieningen kunnen heel verschillend van aard zijn: betaling van een geldbedrag (als voorschot), ontruiming  bij huurachterstand, of, zoals in dit geval, een verbod om een bepaalde handeling te verrichten, al dan niet op straffe van een dwangsom.

Waar gaat het om in het kort geding van Ajax?

De eisen van de groep Cruijff staan vermeld in de dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
, die zover ik kan nagaan niet in de openbaarheid is gebracht. Het kort geding draait allemaal om het besluit van Raad van Commissarissen (de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
) van AFC Ajax N.V. (de NV) om Louis van Gaal te benoemen tot algemeen directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van de NV en om de (volgens de RvC) al afgeronde benoeming van Danny Blind en Sturkenboom als interim directeuren van de NV (dus niet van de vereniging Amsterdamsche Football Club Ajax).

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AvA)

In mijn artikel van afgelopen vrijdag zette ik uiteen dat de RvC het bestuur van de NV benoemt. De algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van Aandeelhouders (de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) van de NV heeft op de benoeming van bestuurders geen invloed. De AvA zou alleen met een motie van wantrouwen de hele RvC naar huis kunnen sturen, in welk geval de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een nieuwe raad van commissarissen benoemt. De vereniging heeft de ruime meerderheid van de  aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
 in de NV (namelijk 73%) in bezit en heeft aldus doorslaggevende zeggenschap in de AvA. Het stemrecht op de aandelen van de vereniging wordt uitgeoefend door het bestuur van de vereniging. Dat bestuur is benoemd door de Ledenraad, een delegatie van 24 prominente leden van de vereniging. De RvC van de NV bestaat uit 5 leden. De besluiten van de RvC worden in principe met meerderheid van stemmen genomen, maar het is gebruikelijk dat de RvC zelf voorziet in een reglement over onder meer de manier van vergaderen en het nemen van besluiten.

Besluit in strijd met statuten? Rechter kan vernietigen

Vier commissarissen hebben in de media aangegeven dat zij op woensdag 23 november 2011 hebben besloten tot de benoemingen van Van Gaal, Blind en Sturkenboom. In afwezigheid van Cruijff dus. Cruijff zou 4 uur van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de de vergadering waarop deze benoemingen aan de orde zouden komen en heeft die vergadering niet bijgewoond.Als het besluit van de RvC is genomen in strijd met de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
of een regelement van de NV, is het besluit vernietigbaar. Die vernietiging moet geschieden door de rechter, in een procedure die binnen een jaar na het besluit wordt ingesteld. De voorzieningenrechter kan in het kort geding, als hij van mening is dat de benoeming van Van Gaal niet op de juiste manier is verlopen, echter wel een voorziening treffen die voorkomt dat (verder) uitvoering wordt gegeven aan dit besluit. Er zijn echter ook onduidelijkheden. Zo zou het volgens de RvC slechts gaan om voorgenomen benoemingen, terwijl Cruijff volgens de RvC wel degelijk tijdig zou zijn uitgenodigd.  Daarover zal vanmiddag in de rechtbank Haarlem ongetwijfeld worden gesteggeld.

Advocaat ondernemingsrecht Amsterdam

De advocaten van AMS Advocaten in Amsterdam hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence