4 min lezen

Is bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde rekeningen failliete BV?

NL

Een webwinkel heeft bij haar leverancier een grote partij goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
besteld, terwijl op het moment van de bestelling eigenlijk al duidelijk was dat die niet betaald zou kunnen worden. Is de bestuurder van de webwinkel verantwoordelijk en aansprakelijk? En treft hem persoonlijk een ernstig verwijt? Of heeft de leverancier gewoon pech? De Beklamel-norm De regel dat een bestuurder van een B.V. onrechtmatig handelt als hij namens de B.V. overeenkomsten aangaat waarvan hij weet dat de B.V. deze niet zal (kunnen) nakomen.
» Meer over beklamel-norm
Beklamel-norm
biedt uitkomst. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Webshop in financiële problemen

Webshop Athlete verkoopt sportartikelen via internet. Ysee Beheer BV (Ysee) is bestuurder en enig aandeelhouder van Athlete. B is bestuurder en enig aandeelhouder van Ysee. Ayden verwerkt de online betalingen voor Athlete. Door een sterke groei van het bedrijf worden producten te laat geleverd, stoppen leveranciers met leveren, worden bestellingen geannuleerd en moeten klanten worden terugbetaald. Vanaf november 2017 komt Athlete hierdoor in de problemen. Door deze onzekerheden verhoogt Ayden de buffer stapsgewijs van € 34.000,- naar € 870.000,-.

Athlete blijft spullen bestellen

Tussen 15 maart en 17 april bestelt Athlete voor € 78.923,70 aan Sups (peddelsurfplanken) bij A.C.M. Products (ACM). De rekening wordt nooit betaald. Tijdens een speciale bijeenkomst in april stelt Athlete dat het bedrijf in financiële nood verkeert en de vordering van ACM wil omzetten in een achtergestelde lening die in 12 termijnen (start 1 januari 2019) afbetaald zal worden. ACM weigert het voorstel en legt een eigendomsvoorbehoud Een eigendomsvoorbehoud is de meest geëigende wijze voor een leverancier om zich tegen een slecht betalende klant te beschermen.
» Meer over eigendomsvoorbehoud
eigendomsvoorbehoud
op de geleverde Sups. Athlete stelt dat dit niet mogelijk is, omdat alle Sups al verkocht zijn. Op 2 juli 2018 wordt Athlete failliet verklaard.

Indirect bestuurder aansprakelijk voor schade?

ACM stelt B – als bestuurder van Athlete, via Ysee – persoonlijk aansprakelijk (artikel 6:162 BW) voor de schade door de wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
van Athlete. Volgens ACM geldt hier de Beklamel-norm, namelijk dat B wist of behoorde te begrijpen dat Athlete de geleverde Sups niet zou kunnen betalen. B heeft hierbij zo onzorgvuldig gehandeld dat hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Zo is de opvallend grote bestelling zeer vroeg in het seizoen geplaatst en zijn de Sups snel en tegen dumpprijzen verkocht, zonder dat ACM met de opbrengst betaald werd.

Advocaat ontkent aansprakelijkheid

B stelt dat de bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
(artikel 2:11 BW) alleen geldt voor Ysee, als bestuurder van Athlete en niet voor B persoonlijk. Hij dacht dat de levering betaald zou kunnen worden, aangezien Athlete ten tijde van de bestelling financieel voldoende gezond was. De bestelling week niet af van eerdere bestellingen en van verkoop tegen dumpprijzen was geen sprake. Tot slot kan B volgens zijn advocaat ook persoonlijk  geen ernstig verwijt worden gemaakt, omdat hij als bestuurder van Ysee geen leidinggevende bij Athlete was en hij niet persoonlijk op de hoogte was van de bestelling.

Bestuurder verantwoordelijk en aansprakelijk

De rechter stelt dat artikel 2:11 BW ook geldt voor B. Hij ontloopt zijn aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
niet doordat hij indirect (via Ysee) bestuurder is. Voor aansprakelijkheid is verder vereist dat B persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat B geen leidinggevende functie had, niet bij de bestelling betrokken was en dus niet kon weten dat er niet betaald kon worden, doet volgens de rechter niet ter zake. B is als indirect bestuurder verantwoordelijk voor de algemene (financiële) gang van zaken.

Kan een ernstig verwijt gemaakt worden?

Athlete had financiële problemen die – mede door negatieve media-aandacht en doordat Ayden de buffer keer op keer verhoogde – steeds ernstiger werden. B was hier van op de hoogte, maar liet toch nieuwe bestellingen plaatsen. De Sups zijn vervolgens verkocht tegen een lagere verkoopprijs om snel geld te verdienen, zonder dat ACM uit die opbrengst betaald werd. Ook weegt mee dat Athlete – kort nadat ACM de Sups had geleverd – met de mededeling kwam dat niet betaald zou kunnen worden. Dit moeten Athlete en B ook al geweten hebben voordat de bestelling geplaatst werd.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Op basis van deze feiten vindt de rechter dat B wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat Athlete de bestelling bij ACM niet zou kunnen betalen. B valt op basis van deze feiten ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken. Hij wordt dan ook veroordeeld tot het alsnog betalen van de Sups.

Advies advocaat bij aansprakelijkheid bestuurder

Als bestuurder van een vennootschap moet je op de hoogte zijn van de algemene gang van zaken binnen je bedrijf. Als de zaken jaren achter elkaar niet goed gaan, kan je je niet verschuilen achter een andere BV die feitelijk bestuurder is of stellen dat je niet wist wat er speelde. De Beklamel-norm geldt ook voor indirect bestuurders. Goed om te weten als u ook te maken krijgt met onbetaalde facturen en een bestuurder die stelt dat hij niet verantwoordelijk is. AMS Advocaten adviseert u graag over de aansprakelijkheid van bestuurders.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence