2 min lezen

Inbreuk handelsnaamrecht bij beschrijvende aanduiding?

NL

Een handelsnaam die al in het maatschappelijk verkeer wordt gevoerd, geniet in beginsel bescherming tegen het gebruik van deze naam door een ander. Deze bescherming geldt alleen niet voor handelsnamen met enkel een beschrijvende aanduiding. Je kan dus niet als handelsnaam alleen de woorden ‘de slager’ of ‘auto huren’ voor exclusief gebruik claimen. Het mogen wel handelsnamen zijn, maar er bestaat een risico dat andere ondernemingen de naam ook gaan voeren.  Advocaat intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma legt uit.

Oudere handelsnaam geniet bescherming

Volgens artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die al door een ander wordt gevoerd of die maar heel weinig verschilt van een oudere handelsnaam, als daarmee gevaar voor verwarring te duchten is bij het publiek. 

Geen exclusief gebruik beschrijvende aanduiding

Een uitzondering op artikel 5 geldt voor de handelsnaam die enkel bestaat uit beschrijvende aanduidingen. Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat het voor iedereen mogelijk moet zijn een aanduiding te gebruiken in zijn handelsnaam die beschrijvend is voor zijn diensten of producten. Zelfs als dit gevaar voor verwarring met andere handelsnamen veroorzaakt. 

Brandwacht Huren vs Brandwacht Inhuren

In een recente zaak stond de rechter voor de vraag of de handelsnaam ‘Brandwacht Inhuren’ inbreuk maakte op het handelsnaamrecht De bescherming van een ondernemer ten aanzien van (het gebruik door anderen van) zijn handelsnaam.
» Meer over handelsnaamrecht
handelsnaamrecht
van ‘Brandwacht Huren’. gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
in de zaak heeft Brandwacht Inhuren opgericht nadat hij jaren voor Brandwacht Huren had gewerkt. Beide ondernemingen richten zich op de particuliere markt voor het inhuren van brandwachten.

Geen inbreuk handelsnaamrecht

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelsnaam ‘Brandwacht Huren’ zuiver beschrijvend van karakter is. Immers, de aanduidingen ‘Brandwacht’ en  ‘huren’ zijn beschrijvend voor de dienst die Brandwacht Huren aanbiedt, namelijk het verhuren van brandwachten. Brandwacht Huren kan dus geen bescherming aan zijn oudere handelsnaam ontlenen. Er is dan ook geen sprake van een inbreuk op het handelsnaamrecht van Brandwacht Huren door gedaagde.

Onrechtmatige daad: nodeloos verwarring zaaien

Wel meent de rechter dat gedaagde onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld jegens Brandwacht Huren. Gedaagde heeft onder meer een WhatsApp-bericht aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren verstuurd. Hij heeft voorts als eigenaar van Brandwacht Inhuren LinkedIn-verzoeken aan brandwachten in het netwerk van Brandwacht Huren gedaan. Ten slotte heeft gedaagde de telefoon opgenomen met ‘Brandwacht Huren’ dan wel ‘Brandwacht Inhuren’.

Advocaat bij inbreuk handelsnaamrecht

Met deze acties heeft gedaagde volgens de rechter in kort geding bewust verwarring in de hand gewerkt met als doel om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent. Hij mag de naam ‘Brandwacht Inhuren’ daarom niet meer gebruiken.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence