Inbreuk op merkrechten: oppassen geblazen!

Modebedrijven treden vaak actief op tegen namaak goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
. Dat doen zij natuurlijk ter bescherming en bewaking van hun merk. In een recente rechtszaak stond de inbreuk op het jeansmerk TRUE RELIGION centraal. Hoe bepaal je de omvang van de inbreuk en de schade? Advocaat intellectueel eigendomsrecht Manita Hamberg licht de uitspraak toe.

 

 

Eiser was al bij verstek veroordeeld

Het betreft hier een zogenoemde verzetprocedure. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
in verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
, Kaan Discounter, was al ‘bij verstek’ veroordeeld en wenste graag alsnog verweer te voeren. Met het uitbrengen van een verzetdagvaarding is dit mogelijk. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in verzet, Guru Denim Inc., is houdster van de Gemeenschapsmerken TRUE RELIGION BRAND JEANS, TRUE RELIGION en het gecombineerde woord/beeldmerk TRUE RELIGION met daaronder de bekende afbeelding van de ‘Laughing Buddha’. De jeans die Guru Denim verhandelt hebben een consumentenprijs van tussen de 300 en de 400 euro.

Counterfeit door middel van stroman aangetoond

Kaan Discounter handelt in nieuwe en tweedehands partijgoederen en heeft op enig moment via haar website jeans van het merk TRUE RELIGION aangeboden. Guru Denim heeft via een stroman een exemplaar van de aangeboden broek besteld en heeft geconstateerd dat dit een counterfeit (namaak) exemplaar betreft.

Staking en schadevergoeding eisen

Bij verstek was Kaan Discounter onder meer veroordeeld om ieder gebruik van de gemeenschapsmerken van Guru Denim te staken en gestaakt te houden alsmede tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding van 10.000 euro. Dit gefixeerde schadebedrag was gestaafd door het feit dat op de website van Kaan Discounter een voorraad van 100 broeken was vermeld en dat Guru Denim haar schade begroot op 100 euro per broek.

Omvang van de schade onduidelijk

Kaan Discounter betwist niet dat de broeken namaakgoederen waren. Het geschil in verzet spitst zich daarom met name toe op de vraag wat de omvang is van de inbreuk en de ontstane schade. Kaan Discounter geeft aan dat de weergave op de website onjuist was en brengt daartoe een verklaring in van een persoon die verklaart slechts 2 broeken aan Kaan Discounter te hebben verkocht. De weergave is verder buiten haar toedoen door twee stagiaires op de website geplaatst en betreft slechts een standaard vermelding. De advocaat van Guru Denim weerlegt dit laatste door te stellen dat op de website van Kaan Discounter ook vermeldingen staan van een voorraad van 2,3 of 2.000 stuks.

Beslissing: verwijzing naar schadestaatprocedure

Nu de omvang van de schade wordt betwist en de rechter niet met zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
kan vaststellen wat de omvang is, is de gefixeerde schadevergoeding niet (langer) toewijsbaar. Wel veroordeelt de rechter Kaan Discounter tot het betalen van de door Guru Denim geleden schade, nader op te maken bij staat, of ter keuze van Guru Denim, tot afdracht van de winst en vergoeding van de geleden schade anders dan winstderving, nader op te maken bij staat.

Overleggen van accountantsverklaring en afgifte

Verder dient Kaan Discounter een verklaring door een accountant te overleggen met opgave van de voorraad, inkoop-, verkoop- en winstgegevens, alsmede afgifte van de voorraad inbreukmakende broeken ter vernietiging. Op de diverse veroordelingen wordt door de rechter verder een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
toegewezen van 1.000 euro voor iedere dag dat Kaan Discounter de veroordeling niet naleeft, tot een maximum van 100.000 euro. Ten slotte is Kaan Discounter veroordeeld in de volledige proceskosten volgens de bijzondere kostenregeling in IE zaken.

Advocaat intellectueel eigendomsrecht en merkenrecht

Een Benelux, gemeenschaps- of internationaal gedeponeerd merk geeft de houder een uitsluitend recht en staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Wie betaalt annuleringskosten voor reis via vakantieveiling.nl?
Inbreuk op auteursrecht van software: wat is de maatstaf?

In de ontwikkeling van software wordt veel geïnvesteerd. Als een andere partij nagenoeg identieke software aanbiedt, wil men daar uiteraard...

Sluiten