3 min lezen

Vonnis Cruijff vs Ajax

NL

De voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem heeft vanmiddag uitspraak gedaan in het kort geding dat Johan Cruijff had aangespannen tegen Ajax en de overige commissarissen. Advocaat ondernemingsrecht Hidde Reitsma bespreekt het vonnis.

 

Algemene vergadering van aandeelhouders

De rechter is van mening dat sprake is van een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
( raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
) tot benoeming van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als statutair directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van AFC Ajax N.V., en dat deze (voorgenomen) besluiten rechtsgeldig zijn. De rechter vindt wel dat, hoewel de RvC de bestuurders benoemt, de aandeelhouders van AFC Ajax N.V. de mogelijkheid moeten behouden om op een Algemene Vergadering  van Aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) te beslissen of zij het vertrouwen in de voltalligge RvC opzeggen, of niet. De voorzieningenrechter oordeelde dat de AvA als hoogste orgaan van AFC Ajax N.V. weliswaar niet het bestuur benoemt, maar wel de voltallige RvC kan wegstemmen en daarmee indirect ook het lot van de voorgenomen benoemingsbesluiten kan bepalen. Met andere woorden: de RvC heeft zich op geldige wijze voorgenomen Van Gaal c.s. te benoemen, maar vóórdat aan dit voornemen uitvoering wordt gegeven, moet de AvA de kans krijgen de RvC naar huis te sturen.

Aandeelhoudersbesluit

Ik schreef eerder een artikel over de juridische structuur van Ajax, en over de ins en outs van dit kort geding. De vereniging Ajax lijkt op de AvA van AFC Ajax N.V. met ca. 73% van de stemmen doorslaggevende zeggenschap te hebben. Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt op de AvA de vereniging. Uiteindelijk zal het dus het bestuur zijn die zal bepalen of de RvC wordt weggestemd, of niet. Als de RvC op de AvA wordt weggestemd, vult de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
een nieuwe RvC in. De vereniging en de AvA staan dan buitenspel.

Advocaat ondernemingsrecht

De advocaten van advocatenkantoor AMS advocaten in Amsterdam hebben jarenlange ervaring in zaken op het gebeid van het ondernemingsrecht. Zij hebben vele malen opgetreden in zaken en procedures waarin een spoedeisende voorziening moest worden gevraagd aan de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of in zaken waarin een partij zich niet langer aan de in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
met de aandeelhouders gemaakte afspraken hield. Uw advocaat bij AMS advocaten kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, en is daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence