2 min lezen

Vve-besluit ook gedeeltelijk vernietigbaar

NL

In een uitspraak van 6 november 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, bepaald dat een besluit van een Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) ook gedeeltelijk kan worden vernietigd. De mogelijkheid tot gedeeltelijke vernietiging van een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
(bijvoorbeeld in geval van dwaling) staat in de wet. Maar nu is bepaald dat ook VvE-besluiten partieel kunnen worden vernietigd en voor de rest in stand kunnen worden gelaten. Advocaat vastgoed– en VvE-recht Denise Janssen bespreekt de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
van de kantonrechter (zaaknummer 6903949, niet gepubliceerd).

VvE verbiedt short stay

In deze zaak was het volgende aan de hand. Binnen de VvE in kwestie is het al decennialang gebruikelijk dat de appartementseigenaren hun woningen als short stay accommodatie aan toeristen verhuren. Op enig moment heeft de VvE besloten dat het met die praktijk afgelopen moest zijn omdat – volgens de VvE – verhuur aan toeristen verboden zou zijn. Of dat zo is, is de vraag, en daarover loopt eveneens een procedure bij de rechtbank Noord-Holland. Hangende die procedure heeft de VvE besloten om commerciële verhuur aan toeristen nog enige tijd te gedogen, mits door de verhuurders aan bepaalde en vrij strenge voorwaarden zou worden voldaan.

VvE besluit onredelijk?

De verzoekers in deze zaak hadden belang bij het door de VvE bij besluit uitgesproken gedoogbeleid. Vooral als later zou blijken dat commerciële verhuur inderdaad verboden zou zijn, stelde het gedoogbeleid hen in staat om hun appartementsrechten nog enige tijd te kunnen blijven verhuren aan toeristen. Maar, de voorwaarden waaronder de VvE bereid was tot gedogen waren zeer streng en volgens verzoekers onredelijk. Zo werd aan een van de eigenaren namelijk de bevoegdheid toegekend om het volledige beheer van de commercieel verhuurde appartementen uit te oefenen. Die eigenaar, zelf hotelexploitant, kreeg zo een monopoliepositie.

Advocaat vraagt partiële vernietiging besluit

Verzoekers hebben de rechtbank daarom gevraagd om het besluit gedeeltelijk te vernietigen. Zij hebben via hun advocaat gevraagd om het besluit voor wat betreft het gedogen van de commerciële verhuur in stand te laten, maar om het uitsluitend ten aanzien van de in hun ogen te strenge bepalingen te vernietigen. De rechter is met die redenering meegegaan. Verzoekers hoefden de monopoliepositie die de hoteleigenaar zou krijgen als gevolg van het besluit niet te accepteren. De kantonrechter meent daarom met verzoekers dat (onder meer) dit gedeelte van het besluit onredelijk is en vernietigt het besluit vervolgens gedeeltelijk.

Besluit VvE deels in stand gelaten

Het gevolg is dat het besluit voor het overige dus in stand blijft. Dat betekent dus ook dat de gedoogconstructie blijft bestaan en dat het verzoekers vrij staat om hun appartement commercieel te blijven verhuren.

Denise Janssen

Denise Janssen

Denise is vooral actief is op het gebied van vastgoedrecht (waaronder het huurrecht bedrijfsruimte) en bouwrecht. Daarnaast heeft zij een brede kennis van het verbintenissenrecht en incasso. Volg Denise op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence