Moet de laminaatvloer verwijderd worden omdat VvE harde vloerbedekking verbiedt?

De rechtbank Noord-Holland moest recent beslissen over een kwestie waarin een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
een harde vloer had aangebracht. In de Vereniging van Eigenaren (VVE) Het zelfstandige besluitorgaan waarin alle appartementseigenaren van een gebouw zijn vertegenwoordigd.
» Meer over vereniging van Eigenaren (VVE)
vereniging van eigenaren
(VvE) waar die eigenaar lid van was, gold namelijk een verbod op parket en plavuizen. De VvE had daarom verwijdering van de vloerbedekking gevorderd. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt de beslissing van de rechter.

Verbod op harde vloeren in reglement

In het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
van de VvE in kwestie is bepaald:
“Het is verboden om parket of plavuizen aan te brengen. Bij het alsnog aanbrengen van plavuizen en/of parket kunnen (toekomstige) buren, die er last van hebben, eisen dat deze vloerbedekking alsnog verwijderd wordt.”
Een dergelijke verbodsbepaling komen we vaak tegen. In de diverse (recentere) modelreglementen is bepaald dat het niet is toegestaan om parket of stenen vloeren aan te leggen, tenzij er daardoor geen hinder kan ontstaan voor de andere eigenaren en gebruikers.

VvE vordert verwijdering laminaatvloer

De VvE heeft daarom gevorderd dat de betreffende eigenaar zou worden veroordeeld om de door hem aangebrachte laminaatvloer te verwijderen. De rechtbank oordeelt dat laminaat voor de toepassing van het huishoudelijk reglement, met parket kan worden gelijkgesteld. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat in het reglement een absoluut verbod staat. Er hoeft – voordat verwijdering kan worden gevorderd – dus geen sprake te zijn van overlast.

Sprake van overlast?

Van overlast was wel sprake. Dat blijkt uit de toelichting die de onderburen op de zitting hebben gegeven. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat het feit dat andere eigenaren ook parket of plavuizen hebben, niet afdoet aan het feit dat de appartementseigenaar in kwestie in strijd met het huishoudelijk reglement handelt.

Moet eigenaar vloer verwijderen?

De appartementseigenaar wordt daarom veroordeeld om de laminaatvloer in zijn appartement te verwijderen. De eigenaar krijgt daar van de rechtbank wel drie maanden de tijd voor. Er kan nog wel hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
worden ingesteld, maar omdat het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad is’, moet de vloer toch – hoger beroep, of niet – verwijderd worden.

More in VvE
Advocaat VvE recht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Procederen namens een VvE? Blijf scherp!

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met juridische procedures. VvE’s kunnen zowel als eiser en als gedaagde...

Close