Toestemming VvE vereist voor uitbouw in tuin?

Een klassiek dilemma: verhuizen of verbouwen? Met name bij gezinsuitbreiding, neemt de behoefte aan meer ruimte toe. Echter, verhuizen is duur en groter wonen is -zeker in de hoofdstad- niet altijd financieel mogelijk. Daarom proberen steeds meer huiseigenaren creatieve oplossingen te bedenken om hun bestaande woonoppervlak te vergroten. Denk aan het uitgraven van een kelder of het uitbouwen in de tuin. Maar wat is hierover in de VvE reglementen geregeld? Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt een recente uitspraak waarin dit onderwerp aan de orde kwam.

Verzoek toestemming aanbouw woning

In deze zaak had een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
de VvE om toestemming gevraagd om een uitbouw te maken in zijn tuin. De gewenste uitbouw zou de helft van de tuin innemen. Daartegenover stond een vergroting van zijn woonoppervlak met 25m2. Tijdens een speciaal belegde VvE-vergadering licht de eigenaar zijn plannen toe. De andere 18 appartementseigenaren stemmen echter tegen het verzoek.

Bezwaar: aantasting architectonisch uiterlijk

De bezwaren van de andere VvE-leden tegen de uitbouw waren onder meer de met de verbouwing gemoeide aantasting van het architectonisch uiterlijk van het gebouw, en vermindering van uitzicht op de tuinzijde. Ook willen de leden niet dat er een precedent wordt gecreëerd waarna iedereen met een tuin een dergelijke verbouwing kan gaan maken. Daardoor zal het totale architectonische uiterlijk en het karakter van het gebouw ernstig worden aangetast.

Verzoek vernietiging besluit VvE

De eigenaar verzoekt de kantonrechter het besluit van de VvE te vernietigen en een vervangende machtiging voor die verbouwing te verlenen. In de procedure komt de vraag aan de orde of de eigenaar überhaupt toestemming van de VvE nodig heeft voor de gewenste uitbouw. Het modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
en het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
zijn op dit punt strijdig met elkaar.

Toestemming vereist: iedere op-, aan-, of onderbouw!

Artikel 13 van het modelreglement luidt als volgt: “Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden.”. In het huishoudelijk reglement staat echter in artikel 32 dat “iedere op-, aan, of onderbouw zonder voorafgaande kennisgeving aan het bestuur is verboden.”. De eigenaar betoogt dat aangezien hij het bestuur vooraf in kennis heeft gesteld, hij gewoon mag verbouwen.

Modelreglement gaat voor huishoudelijk reglement

Het hof gaat hier niet in mee. In geval van met elkaar strijdige bepalingen in het modelreglement en het huishoudelijk reglement, prevaleert het modelreglement. Dat betekent dat aldus de toestemming van de vergadering nodig is. Deze toestemming is volgens het hof niet op onredelijke gronden onthouden. De VvE had bij de afweging van de belangen van partijen de belangen van haar overige leden mogen prevaleren.

Advocaat bij VvE geschillen

Het modelreglement wordt in de meeste splitsingsaktes gebruikt als basis voor het reglement. Hierin is een hele heldere regel opgenomen over aanbouwen: iedere op-, aan- of onderbouw behoeft voorgaande toestemming van de VvE. Raadpleeg voor de zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
toch altijd even de eigen reglementen of deze bepaling integraal is overgenomen. Men moge er vanuit gaan dat voor een uitbouw in de tuin altijd toestemming van de VvE nodig is.

Meer in VvE
Advocaat huurrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
VvE kwestie: is de recreatieve verhuur van een appartement nu wel of niet toegestaan?

Het blijft de gemoederen onder de VvE-leden bezig houden: is de recreatieve verhuur van een appartement nu wel of niet...

Sluiten