Toestemming VvE voor zonnescherm ontbreekt: verwijderen?

Een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
plaatst zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VvE) een zonnescherm op zijn balkon. De VvE besluit vervolgens in een vergadering dat het scherm moet worden verwijderd. De eigenaar beroept zich echter op overleg dat hij vooraf heeft gevoerd met het bestuur. Aan de rechter nu de vraag of dit overleg met het bestuur voldoende is of er toch toestemming van de VvE nodig is. Advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

 

Toestemming: huishoudelijk reglement en modelreglement

In deze zaak is relevant dat ten aanzien van het aanbrengen van zonwering in het modelreglement Een standaardmodel voor een splitsingsreglement.
» Meer over modelreglement
modelreglement
van de VvE is bepaald dat het aanbrengen van zonneschermen slechts is toegestaan met  toestemming van de vergadering of volgens nadere regels in het huishoudelijk reglement Een aanvulling op het splitsingsreglement waarin leef- en gebruiksregels staan opgenomen.
» Meer over huishoudelijk reglement
huishoudelijk reglement
. In het huishoudelijk reglement staat vervolgens dat voor het aanbrengen van zonwering voorafgaand overleg met het bestuur nodig is. De appartementseigenaar benadert het bestuur met de wens tot plaatsing van een zonnescherm. Het bestuur stuurt hem een schriftelijke instructie waarin de toegestane kleur en het model worden aangegeven. Ook staat er vermeld dat knikarmschermen niet zijn toegestaan.

Plaatsing zonnescherm zonder toestemming VvE

De eigenaar gaat ondanks de instructie over tot het plaatsen van een knikarmscherm. De VvE besluit dat het scherm moet worden verwijderd omdat de toestemming van de VvE ontbreekt. De eigenaar start vervolgens een procedure bij de Kantonrechter waar hij vernietiging van het besluit vraagt. Volgens hem heeft hij voldaan aan de voorschriften in het huishoudelijk reglement want hij heeft het zonnescherm pas geplaatst na overleg met het bestuur.

Kantonrechter: instructie bestuur is niet vrijblijvend

De Kantonrechter kan deze redenering niet volgen. Niet is alleen is overleg vereist maar ook dat de eigenaar vervolgens de instructie van het bestuur opvolgt. Als een eigenaar deze instructie zomaar zou kunnen negeren, dan zou een dergelijk voorgeschreven overleg een wassen neus zijn. Nu in de instructie expliciet staat dat knikarmschermen niet zijn toegestaan, stond het de eigenaar niet vrij om dit scherm toch te plaatsen. Aangezien evenmin is gebleken dat het besluit om andere redenen onredelijk zou zijn, blijft het besluit van de VvE tot verwijdering in stand. De eigenaar moet het knikarmscherm verwijderen.

Advocaat bij weigering toestemming VvE

Een besluit van de vereniging van eigenaars kan worden vernietigd door een uitspraak van de kantonrechter van de plaats waar het gebouw is gelegen. Een verzoek tot vernietiging moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennisgenomen of heeft kennis kunnen nemen. Een besluit is vernietigbaar als deze niet tot stand is gekomen volgens de daarvoor geldende voorschriften, als het besluit in strijd is met redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
» Meer over redelijkheid en billijkheid
redelijkheid en billijkheid
(bv. omdat er sprake is van willekeur) of omdat het besluit in strijd is met het huishoudelijk reglement.

More in VvE
Rechtsanwälte in den Niederlanden: AMS Advocaten
Voorzitter VVE mocht gemachtigde laten verwijderen uit vergadering

Binnen verenigingen van eigenaars (VVE's) komt het niet zelden voor dat men meerdere keren de gang naar de rechter moet...

Close