Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk

In een recente rechtzaak over een inbreuk op merkrechten van een rollator producent, vorderde de merkhouder o.a. schadevergoeding en winstafdracht. De inbreukmaker stelt dat dit dubbelop is. Het is het één of het ander, meent hij. Hoe oordeelt de rechter over de cumulatie van een vordering tot winstafdracht en een schadevordering? Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Inbreuk merken rollator producent

De eiseres in deze zaak was het bedrijf Topro, producent van rollators waaronder de Troja Classic en de Troja 2G. Zij ontdekt op een gegeven ogenblik dat er inferieure rollators te koop worden aangeboden op internet onder de naam “Troja 3G”. De rollators zijn voorzien van de naam Troja en het logo van Topro. Voorts wordt er op de website vrijpostig verwezen naar de andere producten van Topro en zelfs gesteld dat de Troja 3G de opvolger is van de Troja 2G rollator.

Gebruik merknamen zonder toestemming is onrechtmatig

De aanbieder heeft geen toestemming voor het gebruik van de logo’s en merknamen. Bovendien is dit product niet van gemaakt door Topro, laat staan dat het de opvolger is van de Troja 2G. Een flagrante merkinbreuk dus. In de procedure betwist de inbreukmaker deze inbreuk ook niet. Wel betwist hij dat de door hem gedane mededelingen misleidend waren.

Misleiding: koopgedrag maatman-consument beïnvloed?

Bij beantwoording van de vraag of een mededeling misleidend is jegens consumenten, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gewone consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
(de “maatman-consument”). Van misleiding kan sprake zijn als een mededeling onjuist of onvolledig is. Ook is vereist dat de die onjuistheid of onvolledigheid het koopgedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden.

Onjuiste voorstelling van zaken

In deze kwestie heeft de inbreukmaker volgens de rechtbank ten onrechte gesuggereerd dat de 3G rollator een model van Topro is door het vermelden van de merken, Topro logo en te verwijzen naar de Troja 2G op de website. Deze onjuiste voorstelling van zaken kan het koopgedrag van de maatman-consument wel degelijk beïnvloeden, want de namaakrollators werden ook nog eens voor een veel lagere prijs aangeboden dan de originele Troja 2G modellen. De mededelingen wordt als misleidend aangemerkt.

Cumulatie schadevergoeding en winstafdracht mogelijk?

Het geschil spitst zich verder toe op de vordering tot schadevergoeding en winstafdracht. Volgens de inbreukmaker is cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding niet mogelijk. De rechtbank nuanceert deze stelling. Cumulatie is naar de stand van de rechtspraak slechts in beperkte zin mogelijk in die zin dat niet cumulatie zowel een vergoeding van schade voor winstderving als winstafdracht gevorderd kan worden. Andere vormen van schade kunnen dus wel samengaan met een vordering tot winstafdracht.

AMS Advocaten bij schadevergoeding IE-inbreuk

In deze procedure heeft Topro aangevoerd dat haar schade bestaat uit o.a. reputatieschade Schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast
» Meer over reputatieschade
reputatieschade
en afbreuk aan de commerciële waarden van haar merken. Dit zijn andere schadeposten dan enkel winstderving. De rechtbank wijst de winstafdracht toe voorzover bij de berekening van de schade (in de schadestaatprocedure Een gerechtelijke procedure die na de hoofdprocedure volgt waarin enkel de omvang van de schade wordt vastgesteld.
» Meer over schadestaatprocedure
schadestaatprocedure
) niet reeds de winstderving wordt meegenomen.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Schadevergoeding bij merkinbreuk eisen: AMS legt uit!
Schadevergoeding bij merkinbreuk eisen: AMS legt uit!

Een merkhouder die tegen een schending van zijn merkrechten wil optreden, zal meestal de rechter vragen een verbod op verdere...

Close