Slaafse nabootsing lolly-display door concurrent onrechtmatig?

In een recent kort geding liepen de gemoederen hoog op tussen twee concurrerende producenten van kinderlolly’s. De één zou de lolly-display van de ander zonder toestemming hebben gekopieerd. Was hier sprake van slaafse nabootsing Nabootsen van een product waardoor onnodig verwarring bij het publiek kan ontstaan.
» Meer over slaafse nabootsing
slaafse nabootsing
? En is slaafse nabootsing eigenlijk verboden? Advocaat intellectueel eigendomsrecht Willem Timmers bespreekt de uitspraak.

Staking gebruik displays eisen in kort geding

Partijen in deze zaak zijn beide producenten van ‘ronde lolly’s van bovengemiddeld formaat’. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
biedt haar lolly’s te koop aan in winkels via een door haar speciaal ontworpen display. In het kader van een eventuele (niet-gerealiseerde) samenwerking heeft eiser aan gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
inzage gegeven in bedrijfsinformatie over producten waaronder over de displays. Een jaar later ontdekt eiser dat gedaagde haar lolly’s via identieke lolly-displays is gaan aanbieden. Zij start via een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
een kort geding en eist staking van het gebruik van de display en een rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
aan de winkeliers dat de displays onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gebruikt zijn door gedaagde.

Nabootsen andermans producten mag in principe

De rechter stelt voorop dat het eenieder in het economisch verkeer in beginsel vrij staat producten van anderen (mits niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht) na te bootsen en met die nagebootste producten concurrerende activiteiten te ondernemen. Deze nabootsing leidt slechts onder bijzondere omstandigheden tot een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. Hiervoor is vereist dat er sprake is van nodeloze nabootsing ook op (ontwerp)punten waar het mogelijk was een andere weg in te slaan, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product. Verder moet het nagebootste product een eigen plaats hebben in de markt met onderscheidend vermogen. Tot slot zal er sprake moeten zijn van verwarringsgevaar.

Rechter: sprake van nodeloze slaafse nabootsing

In deze zaak is de rechter er snel uit. De lolly display van gedaagde is een nagenoeg identieke kopie van die van eiser. Alleen de kleur is verschillend. De rechter meent dat gedaagde –vrij vertaald- gewoonweg te lui is geweest om een ander ontwerp te maken terwijl dat wel mogelijk was. Dit blijkt uit vergelijking met andere lolly displays die totaal verschillend zijn dan die in deze zaak. Maar, zo vervolgt de rechter, deze slaafse nabootsing kan niet tot een onrechtmatige daad leiden. Het gaat bij het in aanmerking komende publiek namelijk niet om de displays maar om de lolly’s. Niet is aangevoerd dat gedaagde de lolly’s van eiser onrechtmatig heeft nagebootst.

Rechter: geen verwarringsgevaar bij publiek te duchten

Er is geen gevaar voor verwarring van de producten van partijen enkel omdat de displays hetzelfde zijn. Daarbij komt dat de displays nauwelijks voor het publiek te zien zijn omdat deze altijd gevuld zijn met lollies. Daarnaast neemt de display van eiser ook geen eigen plaats in de markt in. Eiser richt zich op de productie en vermarkting van lolly’s, niet van lolly-displays. De displays worden slechts ten behoeve van de lolly-productie aan de winkelier aangeboden. Er kan dan ook niet worden vastgesteld dat gedaagde door de slaafse nabootsing van de display onrechtmatig voordeel trekt ten nadele van eiser uit het succes van eiser. De vorderingen worden afgewezen.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Gerichtsverfahren in Niederlanden - AMS Advocaten in Amsterdam und Naarden
Nietigheid inroepen van een beschermd merk: AMS legt uit!

Een concurrent van sapfabrikant Capri Sun verzocht in een civiele procedure het vormmerk van Capri Sun op de zogenaamde “sta-zakjes”...

Close