Terug
s

slaafse nabootsing

Het nabootsen (namaken) van een werk dat niet langer wordt beschermd door auteursrechten is in principe toegestaan. Er is echter sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing als de nabootsing onnodig tot verwarring bij het publiek kan leiden.

Als de nabootser, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, deze verwarring had kunnen voorkomen (door bijvoorbeeld andere ontwerpkeuzes) maar dit niet heeft gedaan, dan handelt hij onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. De regels omtrent onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
zijn van toepassing.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op