2 min lezen

Onrechtmatige inbreuk op merk via Google Adwords

NL

Eerder is er al een blog gepubliceerd over een IE-rechtszaak waarin dezelfde vraag centraal stond als in deze zaak, namelijk: is het onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
om onder dezelfde merknaam als een ander via Google Adwords je als bedrijf te profileren? Onlangs gaf de rechtbank Den-Haag zijn oordeel hierover in een rechtszaak. Advocaat Hidde Reitsma legt uit.

Aanleiding rechtszaak: advertentie met Google Adwords

Fleurop exploiteert een bloemenbezorgnetwerk waaraan onafhankelijke bloemisten zijn aangesloten en geniet flinke bekendheid in (onder meer) Nederland. Het Fleurop netwerk bestaat uit ongeveer 1200 individuele bloemisten. Topbloemen, een concurrent van Fleurop, probeert gebruik te maken van deze bekendheid door via advertising keyword aan te haken bij de bekendheid van Fleurop via Google Adwords. Indien men “Fleurop” intikte bij Google verschenen er bovenaan de pagina advertenties van Topbloemen.

Fleurop sommeert staking gebruik merknaam

Na deze constatering ondernam Fleurop direct stappen en sommeerde Topbloemen het gebruik van haar merknaam te staken en gestaakt te houden. Dit gebruik van haar merknaam tast immers de ‘herkomstaanduidingsfunctie’ van Fleurop aan en veroorzaakt daarmee gevaar voor verwarring bij het publiek.

Wanneer is merknaam gebruik via Adwords onrechtmatig?

Om de onrechtmatigheid te bepalen hanteerde de rechtbank het Interflora-arrest als leidraad. In dit arrest was de wijze waarop de specifieke advertentie in Google vorm was gegeven doorslaggevend.

Herkomstaanduidingsfunctie voor bepalen (on)rechtmatigheid

In bovengenoemd arrest was bepaald dat indien een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk verschillen kan onderscheiden, de herkomstaanduidingsfunctie aan wordt getast. Op dat moment is er sprake van inbreuk en dient deze inbreuk te worden gestaakt.

Rechter: voorbeelden van merkinbreuk

In de uitspraak kwam een aantal voorbeelden naar voren ter illustratie. Zo gaf de rechtbank aan dat in een situatie waarbij de advertentie bijvoorbeeld meteen verschijnt nadat het merk als zoekwoord is ingevoerd en ook nog in het zoekscherm staat, de internetgebruiker zich eenvoudig kan vergissen omtrent de herkomst van de waren of diensten. Dit geldt eveneens als de internetgebruiker eindeloos naar beneden moet scrollen om (al dan niet) de onderneming te identificeren.

Marktonderzoek wijst onduidelijkheid rond merknaam uit

Na onderzoek concludeerde de rechter dat de (redelijk geïnformeerde) internetgebruiker moeilijk kan bepalen of Topbloemen aangesloten danwel concurrerend is met Fleurop. Hiervoor werd een marktonderzoek gedaan, waaruit bleek dat Fleurop een grote mate van bekendheid geniet. Ook de advertenties zelf werden onderzocht. Het was volgens de rechter in ieder geval niet duidelijk, waardoor volgens hem verwarring op de loer lag.

Topbloemen onthouden tot gebruik merknaam Fleurop

De rechter veroordeelde op grond van bovenstaande (onder meer) dat Topbloemen iedere inbreuk op het merk Fleurop moest staken en gestaakt dient te houden. Bovendien werd Topbloemen veroordeeld in de volledige door Fleurop gemaakte proceskosten van het geding op grond van artikel 1019h Rv. Volledige proceskostenveroordeling is tamelijk uniek in het Nederlandse recht en komt voornamelijk bij IE-zaken voor. Aangezien de proceskosten snel kunnen oplopen is dit een aspect dat vooraf dient te worden ingecalculeerd.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence