3 min lezen

Aanhaken bij concurrent via Google Adwords?

NL

Als ondernemer kun je flink schrikken als jouw directe concurrent adverteert met jouw naam op Google Adwords en zo hoopt jouw cliënten naar zich toe te trekken. De vraag is of dit zomaar mag. De rechtbank Den Haag oordeelde hier recentelijk nog over en verbood deze handelwijze onmiddellijk. Maar: profiteren van andermans naam mag wel. Advocaat Hidde Reitsma legt uit.

Advertenties op Google

In deze kwestie verhuurde Boxaround fysieke opslagruimte en bood deze diensten aan via het internet. Om haar naamsbekendheid te vergroten huurde Boxaround een derde partij in. Deze partij ging adverteren op Google en gebruikte de naam van de directe concurrent van Boxaround, genaamd City Box.

Verbod op gebruik naam concurrent

Dit zorgde ervoor dat als cliënten zochten op Google op de naam ‘Citybox’ of ‘City Box’ de onderneming van Boxaround bovenaan in de zoekresultaten kwam te staan. Nadat City Box dit had geconstateerd, schreef zij een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
waarin werd opgenomen dat Boxaround zich zou onthouden van het gebruik van de handels- en merknamen van City Box bij Google Adwords. Onder meer door middel van keyword advertising.

‘Profiteren’ van andermans naam mag wel

Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
, op zichzelf niet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is. Dit geldt ook als dit profiteren een nadeel aan die andere onderneming toebrengt.

Verwarring bij publiek is graadmeter

Het moet echter wel duidelijk zijn van wie daadwerkelijk de Google Adwords advertentie afkomstig is, zodat er geen verwarring bij het publiek kan worden gecreëerd. Indien er verwarring ontstaat bij het publiek, dan kan er sprake zijn van inbreuk en dient deze inbreuk met onmiddellijke ingang te worden gestaakt en mogelijke schade te worden vergoed.

Schade van City Box moet worden vergoed door Boxaround

Echter, door direct aan te haken bij de merken van City Box, oordeelde de rechtbank Den Haag als volgt. Een houder van een exclusief recht, zoals een merkenrecht, heeft belang bij toewijzing van een verbod met nevenvorderingen indien inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Op deze grond heeft de rechtbank in Den Haag ‘verwarring’ in deze kwestie aangenomen en dient de schade te worden vergoed.

Dat een derde partij in de fout ging, maakt geen verschil

De rechtbank merkt daarnaast op dat het feit op dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, doordat zij een andere partij had ingeschakeld, niet ter zake doet. Boxaround was opdrachtgever en dient als opdrachtgever verantwoordelijk te worden gehouden. Naast de veroordeling dat Boxaround met onmiddellijk ingang inbreuk op het merk van City Box diende te staken, werd zij ook veroordeeld tot het betalen van de integrale proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence