2 min lezen

Gebruik url onrechtmatig jegens concurrent?

NL

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijk arrest gewezen over de vraag of het gebruik van een domeinnaam (URL) met daarin de naam van een concurrent onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is. Als het gaat om een ‘zuiver beschrijvende aanduiding’, is dat namelijk niet zonder meer het geval, aldus de Hoge Raad. Advocaat Hidde Reitsma bespreekt het recente arrest.

Vordering in bodemprocedure afgewezen

Prae Artiestenverloningen B.V. (Prae) en Artiestenverloningen B.V. (Artiestenverloningen) zijn beide ondernemingen die zich bezighouden met de loonadministratie voor artiesten. Prae biedt die via Artiestenverloning.nl. Artiestenverloningen doet dat via Artiestenverloningen.nl. In kort geding is Prae veroordeeld om het gebruik van de domeinnaam Artiestenverloning.nl te staken. In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
is dat vonnis bekrachtigd. In de bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
heeft de rechtbank de vordering van Artiestenverloning toegewezen, maar in hoger beroep is deze afgewezen.

Gerechtshof: domeinnaam louter beschrijvend

Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat de aanduiding artiestenverloning(en) louter beschrijvend is, dat daardoor geen gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of handelsnaam van een ander, en dat het gebruik van de aanduiding in de domeinnaam daarom niet onrechtmatig is. Ook niet als dat nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan hooguit anders zijn als er sprake is van ernstige bijkomende omstandigheden, maar het bewust kiezen van een dergelijke domeinnaam is niet een zodanige omstandigheid.

Hoge Raad: gebruik domeinnaam niet onrechtmatig

De Hoge Raad overweegt daarbij dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Bovendien mag iedereen een aanduiding gebruiken die beschrijvend is voor zijn diensten of producten. Dat mag ook in een domeinnaam of handelsnaam, waarbij de Hoge Raad verwijst naar haar arrest uit 1987, waarin een soortgelijke kwestie speelde omtrent de handelsnaam ‘Bouwcentrum’. Zelfs als het gebruik van een dergelijke domeinnaam verwarringsgevaar oplevert, is het gebruik daarvan niet zonder meer onrechtmatig.

Advocaat bij onrechtmatige gebruik domeinnaam

De Hoge Raad bevestigt dus het arrest van het Gerechtshof: Prae mag de domeinnaam Artiestenverloning.nl blijven gebruiken. De uitspraak van de Hoge Raad betekent echter niet dat iedereen zomaar elke domeinnaam mag gebruiken: het arrest is alleen van toepassing als het gaat om een louter beschrijvende aanduiding. Zomaar andermans (niet beschrijvende) bedrijfsnaam gebruiken in een domeinnaam, kan onder omstandigheden namelijk wel onrechtmatig zijn.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence