3 min lezen

Werkgever moet wijzen op gevolgen van beëindigingsovereenkomst

NL

Wij schreven al eerder over de inlichtingenplicht van de werkgever bij het tot stand komen van een beëindigingsovereenkomst van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met een werknemer. In een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam wordt deze inlichtingenplicht nog eens bevestigd: de werkgever moet goed nagaan of de werknemer wel echt de wil heeft zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen, met alle gevolgen van dien. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten legt uit.
 

 

Informatieplicht werkgever: dwaling?

Tussen een werkgever en werknemer is een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
 (ook wel: beëindigingsovereenkomst) tot stand gekomen waarmee de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Het relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
uit de arbeidsovereenkomst is in stand gebleven. De werknemer bedenkt zich, en laat de werkgever per brief weten dat de beëindigingsovereenkomst vernietigbaar is op grond van dwaling en/of bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
 bij de totstandkoming hiervan. Omdat de werkgever hier niet in mee gaat, start de werknemer een procedure tegen de werkgever. De werknemer stelt zich op het standpunt dat de werkgever hem nadrukkelijk had moeten wijzen op de gevolgen van ondertekening van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Omdat de werkgever dit niet heeft gedaan, heeft hij gehandeld in strijd met goed werkgeverschap. De werknemer vordert daarbij doorbetaling van zijn loon. De rechtbank heeft in eerste aanleg de vorderingen van de werknemer toegewezen.

Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst vernietigen

De advocaat van de werkgever gaat in hoger beroep. Het gerechtshof is het met de rechtbank en de werknemer eens. De werkgever had moeten nagaan of de werknemer tijdens het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst de wil had om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen met alle mogelijke gevolgen van dien. Uit (onder meer) het feit dat de werknemer zich de dag na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst heeft ingeschreven in het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
, volgt dat aannemelijk is dat de werkgever zich niet bewust was van de (mogelijke) gevolgen van het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst, waaronder de beperkingen uit het relatiebeding.

Werkgever moet loon werknemer doorbetalen

De werkgever heeft verder nog aangevoerd dat de werknemer na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst werkzaamheden als zzp-er heeft verricht en dus niet beschikbaar was om werkzaamheden voor de werkgever te verrichten. De werkgever zou dan ook niet gehouden zijn het (volledige) loon over deze periode te betalen. Ook hierin gaat het gerechtshof niet mee, omdat niet is vast komen te staan dat de werknemer naast het verrichten van werkzaamheden als zzp-er niet beschikbaar zou zijn voor het verrichten van werkzaamheden voor de werkgever. De loonvordering van de werknemer is door de rechtbank dan ook terecht toegewezen, aldus het gerechtshof.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

De arbeidsrecht advocaten van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam hebben veel ervaring met het opstellen en beoordelen van beëindigingsovereenkomsten en (het instellen van) loonvorderingen en staan u graag bij indien u geconfronteerd wordt met de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, dan wel een loonvordering of overweegt een loonvordering in te stellen. Indien u hier vragen over heeft, kunt contact met ons opnemen.

Sander Schouten

Sander

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence