3 min lezen

Verwijtbaar handelen werknemer en ontbinding op e-grond: zo zit het!

NL

Eén van de ontbindingsgronden in het arbeidsrecht waar de meeste jurisprudentie over te vinden is, is de e-grond: verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. De eerste vraag is natuurlijk: wanneer is er sprake van verwijtbaar handelen? De tweede vraag is echter: is dit verwijtbaar handelen reden genoeg voor ontbinding? Dat niet elke (ernstige) fout van een werknemer grond voor ontbinding is, bleek maar weer uit een recente arbeidszaak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het vonnis toe. 

 

Aanleiding rechtszaak: verwijtbaar handelen werknemer

Een jurist van DAS Rechtsbijstand heeft buiten werktijd op eigen naam een kennis bijgestaan in een juridische procedure. Significant detail is dat deze kennis een rechtsbijstandverzekering had bij DAS. Hem was echter diverse malen verteld dat zijn juridisch probleem niet gedekt werd door de polis. Toen de DAS-jurist hierachter kwam heeft hij de kennis nog wel gewezen op het feit dat er nu waarschijnlijk wel dekking was voor de zaak. Het geschil had namelijk tot een procedure geleid. De kennis koos er echter voor om de zaak door de DAS-jurist in privé te laten afmaken.

Ontbinding arbeidsovereenkomst op basis van e-grond

De jurist heeft van deze nevenactiviteit geen melding gemaakt bij zijn werkgever. Toen DAS hier op een gegeven moment achterkwam, waren de rapen gaar. Ontslag werd direct aangevraagd. DAS verweet de jurist in strijd te handelen met het verbod op nevenactiviteiten en het veroorzaken van belangenverstrengeling omdat de kennis een verzekerde was. De kantonrechter wees de ontbinding toe vanwege verstoorde arbeidsrelatie.

Beschikking ontbinding niet vernietigbaar

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
stelt het hof voorop dat zij niet de beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
van de kantonrechter kan vernietigen, zoals door de jurist wordt gevorderd. Sinds de inwerkingtreding van de ontslagbepalingen uit de Wet Werk en zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
(Wwz) kan een beschikking waarin de kantonrechter een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
ontbindt of vernietigt, niet door het hof vernietigd worden. Wel kan het hof -als er sprake is van een onterecht gegeven ontslag- de werkgever veroordelen tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Fout werknemer ernstig genoeg voor ontbinding?

Het hof vindt net als de kantonrechter dat de jurist fout heeft gehandeld. Hij had de op eigen naam verleende bijstand moeten melden bij DAS, zeker nadat hem bekend was geworden dat de kennis verzekerd was bij DAS. Echter, zo vervolgt het hof, niet elke misstap van een werknemer leidt tot een redelijke grond voor ontbinding op de e-grond. Het aan de werknemer gemaakte verwijt moet ook van dien aard zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

Geen sprake van structurele nevenactiviteiten

In deze zaak was geen sprake van structurele nevenactiviteiten doch slechts van een incidentele activiteit. Bovendien was DAS bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de jurist ingelicht over het feit dat hij incidenteel op eigen naam juridisch advies gaf. De kennis is via via bij de jurist gekomen. De jurist heeft geen cliënten gewerfd. In het voordeel van de jurist pleit voorts dat hij een voortreffelijke staat van dienst heeft.

Veroordeling werkgever tot herstel van arbeidsovereenkomst

De sanctie van ontbinding acht het hof te ongenuanceerd. Er zijn immers ook andere sancties mogelijk, zoals ook blijkt uit de interne gedragscode. Het hof veroordeelt DAS tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence