Maaltijdbezorgers van Deliveroo tóch werknemers

In een eerdere blog hebben wij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam behandeld waarin de kantonrechter overwoog dat een maaltijdbezorger die als zzp’er werkte voor Deliveroo géén werknemer was. Toch oordeelde de rechtbank Amsterdam vorige week anders: Deliveroo-bezorgers moeten wel als werknemer worden beschouwd. Advocaat arbeidsrecht Manon van den Brand bespreekt deze uitspraak.

Zijn Deliveroo bezorgers zzp’ers?

De vakbond FNV startte twee rechtszaken waarin zij de vraag stelde of Deliveroo haar bezorgers als zzp’ers mocht aanmerken. De vakbond FNV meende dat er nog steeds sprake was van een arbeidsrelatie, ondanks dat bezorgers sinds 2018 nog slechts als zelfstandige aan het werk zijn bij Deliveroo. Daarnaast stelde de FNV dat Deliveroo ook de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
Beroepsgoederenvervoer moet toepassen.

Rechtsverhouding Deliveroo en bezorgers

De kantonrechter geeft de FNV gelijk dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. De verhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers is door de verplichte overgang van een arbeidsrelatie naar het inhuren van zzp’ers niet wezenlijk veranderd volgens de kantonrechter.

Geen onderhandelingsruimte overeenkomst

De overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
is een standaardovereenkomst, dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld. Bezorgers kunnen ook niet inhoudelijk onderhandelen over de overeenkomst.

Verplichting arbeid te verrichten

Ten aanzien van de verplichting om arbeid te verrichten, geldt dat bezorgers weliswaar zelf mogen bepalen of zij een bezorgopdracht aannemen, maar als zij een opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
(vaker) weigeren dan werkt dat in hun nadeel bij het ontvangen van toekomstige bezorgopdrachten en het behalen van bonussen. Deliveroo beloont mensen met extra opdrachten via een priority access systeem. Volgens de kantonrechter duidt dit op een werknemersrelatie en biedt de overeenkomst minder vrijheid dan Deliveroo suggereert.

Vervanging en gezagsverhouding

Ook de mogelijkheid van de bezorgers om zich vrijelijk te laten vervangen betekent niet dat er geen sprake kan zijn van een gezagsverhouding De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.
» Meer over gezagsverhouding
gezagsverhouding
. Deliveroo kan namelijk hetzelfde gezag uitoefenen op de vervanger als op de bezorger. Daarnaast is van vrije vervangingsmogelijkheden geen sprake, omdat Deliveroo vooraf toestemming moet geven. Tot slot hebben bezorgers in de praktijk weinig behoefte om zich vrijelijk te laten vervangen, omdat er weinig tijd zit tussen het aannemen van een bezorgopdracht en het daadwerkelijk bezorgen van de maaltijden. Dit is alleen anders als de hele dienst wordt overgenomen.

Inschrijving Kamer van Koophandel dus zzp?

Bezorgers hebben weinig onderhandelingsruimte over de beloning. Volgens de kantonrechter is het niet doorslaggevend dat de bezorgers zich moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
als zzp’er, omdat Deliveroo deze inschrijving verplicht stelt.

Presenteert bezorger zich als zzp’er?

Tot slot is er volgens de kantonrechter nog steeds sprake van een ruime instructiemogelijkheid voor Deliveroo. Verder is nog van belang dat niet is gesteld of gebleken dat de bezorgers zich richting de restaurants of de klant presenteren als een zelfstandige met een eigen bedrijf.

Cao Beroepsgoederenvervoer van toepassing

De kantonrechter geeft de FNV ook op dit punt gelijk. Deliveroo is verplicht de cao Beroepsgoederenvoer met terugwerkende kracht na te leven. Een onderdeel van de bedrijfsvoering van Deliveroo is het bezorgen van maaltijden, bereid door externe restaurants die bij Deliveroo zijn aangesloten en welke maaltijden door een (rechts)persoon bij Deliveroo worden besteld. Het bezorgen van die maaltijden valt onder de bewoordingen van de cao.

Arbeidsrelatie Deliveroo en bezorgers

Kort samengevat, de kantonrechter oordeelt dat de aard van het werk en de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers sinds begin 2018 niet zodanig wezenlijk zijn gewijzigd dat niet langer sprake is van een arbeidsrelatie. Daarnaast is ook de cao Beroepsgoederenvervoer van toepassing op de arbeidsovereenkomsten en moet Deliveroo de cao met terugwerkende kracht naleven.

Advies advocaat arbeidsrecht inzake zzp

Overweegt u als zzp’er aan de slag te gaan of om met zzp’ers samen te werken, dan kan een advocaat u hierover adviseren.

More in Arbeidsrecht
Wat elke werkgever moet weten over de Wet arbeidsmarkt in balans
Wat elke werkgever moet weten over de Wet arbeidsmarkt in balans!

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid gefaseerd in werking getreden. Toch gaat deze wet waarschijnlijk weer...

Close