3 min lezen

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Advocaat arbeidsrecht legt uit

NL

In een recente uitspraak oordeelt de rechtbank Amsterdam dat er geen arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
tot stand is gekomen tussen een Amsterdamse kunstgalerie en een potentiële werknemer. Wanneer is er sprake van een (arbeids) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en wat zijn hiervoor de vereisten? Arbeidsrecht advocaat Lennard Noordzij legt uit.

Recruiter Adecco vindt potentiële werknemer

Een Amsterdamse kunstgalerie gevestigd aan de Nieuwe Spiegelstraat zocht een kunstverkoper voor haar galerie. Hiertoe verzocht zij uitzendbureau Adecco om geschikte kandidaten aan te dragen. Op voordracht van de recruiter van Adecco vond tussen de kunstgalerie en de potentiële werknemer op 21 juli 2017 een gesprek plaats. Vervolgens worden in augustus en september 2017 vier e-mails gewisseld tussen de kunstgalerie, de werknemer en Adecco.

Werknemer beweert arbeidsovereenkomst te hebben

Op 21 september 2017 hebben partijen een tweede gesprek. Naar aanleiding van dit tweede gesprek stuurt Adecco aan de werknemer een e-mail waarin staat dat de Kunstgalerie heeft besloten om geen dienstverband aan te gaan met de kunstverkoper. De werknemer is van mening dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en stapt naar de rechter.

Totstandkoming arbeidsovereenkomst, hoe zit dat?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dit aanbod. Meer specifiek komt een arbeidsovereenkomst tot stand wanneer tussen partijen sprake is van wilsovereenstemming De wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten
» Meer over wilsovereenstemming
wilsovereenstemming
over alle essentiële elementen van deze arbeidsovereenkomst. De wettelijke essentialia van een arbeidsovereenkomst betreffen drie onderdelen: een werknemer dienst zich te verbinden om (i) in dienst van de werkgever, (ii) tegen loon en om (iii) gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Ondertekende arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk!

Anders dan vaak wordt gedacht, is een (door beide partijen) ondertekende arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Als partijen het mondeling of per e-mail eens worden over de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst, komt deze tot stand.

Uit e-mail blijkt overeenstemming loon en duur werkzaamheden

De rechtbank oordeelt dat in deze zaak één van de elementen waarover tussen partijen wilsovereenstemming dient te bestaan de geschiktheid van de werknemer voor de functie van kunstverkoper is. Dit omdat de werknemer wordt geacht zelfstandig te gaan werken in een kunstgalerie waar kostbare kunstwerken worden verkocht. De rechtbank vervolgt dat uit een e-mail in september 2017 blijkt dat partijen op dat moment overstemming hadden over het loon en de duur van de werkzaamheden.

Was er al sprake van wilsovereenstemming?

Ook blijkt uit deze e-mail dat de kunstgalerie nog een tweede gesprek wilde met de werknemer. De rechtbank leidt hieruit af dat op dat moment tussen partijen nog geen wilsovereenstemming bestond over de definitieve inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Inhoud tweede gesprek werkgever en potentiële werknemer

In het tweede gesprek op 21 september 2017 spreken partijen over verkooptargets, een  non- concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Ook worden er nog sollicitatievragen gesteld door de kunstgaleriehouder.

Advocaat arbeidsrecht licht standpunten toe, rechtbank doet mondeling uitspraak

De rechtbank maakt gebruik van een nieuwe mogelijkheid: het doen van een mondelinge uitspraak (art. 30p Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Nadat advocaten namens de partijen de standpunten hadden toegelicht aan de hand van pleitnotities en op elkaars standpunten hadden gereageerd, schorste de rechter de zitting voor korte tijd. Vervolgens sloot de rechter de zitting en deed hij mondeling uitspraak.

Oordeel rechtbank: wel of geen arbeidsovereenkomst?

De rechtbank oordeelt dat geen wilsovereenstemming was of is bereikt over inhoud van de arbeidsovereenkomst c.q. de geschiktheid van de werknemer voor de functie. Over de openstaande punten zoals de verkooptargets, het non-concurrentiebeding en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden hebben partijen volgens de rechtbank geen wilsovereenstemming bereikt.

Geen wilsovereenstemming, geen arbeidsovereenkomst

Om deze reden concludeert de rechtbank dat er op 21 september 2017 geen wilsovereenstemming tussen partijen bestond over de inhoud van de arbeidsovereenkomst en dat een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen. De werknemer staat dus met lege handen.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht, contractenrecht en arbeidsrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence