2018: vijf wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 januari 2018 zijn er verschillende regelingen en wetten in het arbeidsrecht aangepast. Advocaat arbeidsrecht Lennard Noordzij zet de wijzigingen op een rijtje. 

1. Transitievergoeding verhoogd in 2018

De maximale transitievergoeding is verhoogd naar € 79.000,- per jaar of naar een bruto jaarsalaris indien dit hoger is.

2. Stijging minimumloon

Het minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder met een fulltime dienstverband is per 1 januari 2018 gestegen naar € 1.578,- per maand.

3. Overwerk? Wijziging minimumloon en vakantiegeld

Als werknemers overwerk verrichten – bijvoorbeeld meer dan 40 uur per week werken bij een fulltime dienstverband – moet een werkgever ervoor zorgen dat een werknemer voor die extra uren het minimum uurloon verdient. Het maakt daarbij niet uit of in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
staat opgenomen dat het fulltime loon (het minimumloon) eveneens overwerk bevat.

Praktijkvoorbeeld uitbetaling bij overwerk

Als in uw branche of in het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
met uw werknemer de volledige werkweek 40 uur telt en de werknemer 5 uur extra werkt, moet uw werknemer ten minste gemiddeld 45 keer het minimumloon per uur betaald krijgen over die week. In dit geval 45 keer € 9,11. Over het extra loon moet ook het wettelijke 8% vakantiegeld worden betaald.

4. Neemt u een oudere werkzoekende in dienst? Compensatie!

Indien u tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 een werknemer in dienst neemt die:
(i) na 1 januari 2018 56 jaar of ouder is;
(ii) ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering heeft ontvangen;
(iii) (langdurig) ziek wordt;
dan betaalt een werkgever alleen de eerste 13 weken het loon door. Na deze 13 weken ontvangt de werknemer een Ziektewet-uitkering van het UWV. U dient deze Ziektewet-uitkering aan te vragen bij het UWV binnen 6 weken nadat de werknemer zich ziek heeft gemeld.

5. Invoering nieuwe privacy wetgeving op 25 mei 2018

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De wet ziet op het verwerken van allerhande persoonsgegevens. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Verantwoordingsplicht indien AVG van toepassing is

Als de AVG van toepassing is, heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. De verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

More in Arbeidsrecht
Advocaat incasso - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Doormailen bestanden aan derde: verwijtbaar handelen werknemer?

Tijdens arbeidsconflicten komt het niet zelden voor: een werknemer stuurt -vooruitlopend op zijn vertrek- vertrouwelijke bedrijfsgegevens door naar zijn privémail....

Close