Maaltijdbezorger Deliveroo: werknemer of niet?

Steeds vaker willen bedrijven hun werknemers uit dienst laten treden om ze vervolgens als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er) in te huren. Voor een ondernemer zitten er voordelen aan het inhuren van zzp’ers. Een ondernemer kan bijvoorbeeld flexibeler omgaan met arbeidskrachten, hij of zij loopt minder (bedrijfs)risico’s en hij of zij hoeft geen loonbelasting, verzekeringen en vakantiegeld Jaarlijkse toelage die een werknemer krijgt met het idee om de extra kosten van vakantie te dekken.
» Meer over vakantiegeld
vakantiegeld
te betalen. Maar wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
of een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
? Advocaat arbeidsrecht Manon van den Brand legt dit uit aan de hand van de uitspraak over een maaltijdbezorger van het bezorgplatform Deliveroo.

Deliveroo stopt met arbeidsovereenkomst

In 2016 trad de bezorger bij Deliveroo in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op 1 november 2017 liet Deliveroo weten fietsbezorgers geen arbeidsovereenkomst meer aan te bieden. Fietsbezorgers konden enkel als zelfstandige voor Deliveroo werken. Op 14 november 2017 sloot de bezorger als “opdrachtnemer” een overeenkomst van opdracht met Deliveroo als “opdrachtgever” en schreef de bezorger zich in bij de Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel
. De zelfstandige bezorger vond achteraf dat er sprake was van schijnzelfstandigheid en stelde dat zijn overeenkomst van opdracht feitelijk een arbeidsovereenkomst was.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Een werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst (1) als hij of zij verplicht is te werken, (2) als hij of zij loon ontvangt en (3) als hij of zij werkt in dienst of volgens instructies van de werkgever. Er moet sprake van een gezagsverhouding De ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever.
» Meer over gezagsverhouding
gezagsverhouding
.

Gezagsverhouding zzp’er

Het belangrijkste verschil met een zzp’er zit in het ontbreken van de gezagsverhouding. De opdrachtnemer voert de opdracht zelfstandig uit. Daarnaast kan een zzp’er onderhandelen over zijn uurtarief en heeft hij de mogelijkheid een vervanger voor zichzelf in te schakelen.

Beoordeling overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst

Bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht wordt met name gekeken naar de volgende punten:
– Wat is de bedoeling van partijen geweest bij het aangaan van de overeenkomst?
– Op welke manier hebben partijen de overeenkomst uitgevoerd?
Hierbij worden alle omstandigheden van het concrete geval meegewogen.

Schijnconstructie wordt afgestraft

Het is belangrijk het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht te zien. De verschillen lijken namelijk klein, maar de gevolgen zijn groot. Wanneer de Belastingdienst of de rechter namelijk oordeelt dat er sprake is van een schijnconstructie, kan de zzp’er naheffingen krijgen van de Belastingdienst, kunnen zowel de zzp’er als de opdrachtnemer een boete krijgen en moet de opdrachtgever alsnog premies voor de sociale verzekeringen betalen.

Maaltijdbezorger Deliveroo: werknemer of zzp’er?

Op 23 juli 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat de maaltijdbezorger die als zzp’er werkt voor Deliveroo géén werknemer is. Aan de hand van bovengenoemde punten overwoog de kantonrechter dat er in deze zaak namelijk geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. In de eerste plaats had Deliveroo duidelijk aangekondigd dat zij alleen nog een overeenkomst van opdracht wilde aanbieden. Uit deze overeenkomst van opdracht bleek ook duidelijk dat de intentie van partijen was géén arbeidsovereenkomst te sluiten. Bovendien had de bezorger zich als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens de kantonrechter wist de bezorger dan ook dat hij een overeenkomst van opdracht accepteerde.

Gewijzigde gezagsverhouding

In de tweede plaats stelde de kantonrechter dat de gezagsverhouding wel degelijk veranderd was sinds de periode dat de bezorger een overeenkomst van opdracht had. De bezorger mocht namelijk zelf beslissen of hij zichzelf aanmeldde voor werk, hij mocht een bestelling weigeren en hij had de vrijheid om – als hij een tijdvak al wel had gereserveerd – toch niet te werken. Het stond hem vrij om eigen kleding dan wel kleding van een concurrent te dragen, zolang deze voldeden aan de veiligheidseisen. Tot slot mocht hij zich laten vervangen door een ander om zijn werk te verrichten en mocht hij voor concurrenten werken.

‘Maaltijdbezorger is geen werknemer’

Kortom, op basis van de gesloten overeenkomst en hoe partijen feitelijk invulling gaven aan deze overeenkomst, was de kantonrechter van mening dat deze bezorger geen werknemer is. De kantonrechter Amsterdam erkent dat het arbeidsrecht geen rekening houdt met overeenkomsten afkomstig uit de platformeconomie. De wetgever wordt dan ook aan het werk gezet als het ongewenst is dat werkplatforms zoals Deliveroo (uitsluitend) deze overeenkomsten aanbieden en men dit wil tegengaan.

Advies advocaat arbeidsrecht inzake ZZP

Overweegt u als zzp’er aan de slag te gaan of om met zzp’ers samen te werken, dan kan een advocaat u hierover adviseren.

Meer in Arbeidsrecht
ontslag op staande voet
Beginnersfout reden voor ontslag op staande voet?

In een recent arbeidsgeschil oordelen zowel de Kantonrechter als het Hof dat de werkneemster tekort is geschoten in de correcte...

Sluiten