3 min lezen

Ontslag om privé-gebruik van zakelijke tankpas

NL

In een recente uitspraak van het hof ‘s-Hertogenbosch lag het gebruik van een zakelijke tankpas door een medewerker van een autobedrijf voor twee tankbeurten in privé ten grondslag aan zijn een ontslag op staande voet. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt deze zaak.

 

 

Gebruik tankpas voor privédoeleinden

In de betreffende zaak rekende een vestigingsmanager van een autobedrijf tweemaal een privétankbeurt voor de auto van zijn echtgenote af met zijn zakelijke tankpas. Kort daarvoor was hij met zijn werkgever overeengekomen dat hij een auto voor zijn echtgenote zou kopen bij zijn werkgever.

Werknemer ontkende misstap niet bij confrontatie

Naar eigen zeggen tankte hij, met het oog op een testperiode van deze auto en vervolgens bij levering, deze aangekochte auto tweemaal gerechtvaardigd vol, hetgeen overigens niet in lijn was met het beleid van het autobedrijf. Bij een confrontatie tussen werkgever en werknemer ontkende de werknemer niet. Er volgde ontslag op staande voet, waarmee de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang eindigde.

Kort geding: contract ontbonden, wel vergoeding

De werknemer spande een kort geding waarbij het autobedrijf vervolgens werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon. Op initiatief van de het autobedrijf ontbond de rechtbank vervolgens de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer een vergoeding werd toegekend.

Elke partij kan contract opzeggen wegens dringende redenen

Op grond van artikel 7:677 BW kan ieder der partijen de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen om een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
onder gelijktijdige mededeling. Als dringende redenen worden daarbij zodanige eigenschappen of gedragingen beschouwd van een de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Rechter kijkt naar ernst, aard en omstandigheden

Een dringende reden zal onder andere aanwezig kunnen zijn als een werknemer zich schuldig maakt aan diefstal. Bij beoordeling of er sprake is van een dringende reden wordt gekeken naar de aard en de ernst van de door de werkgever aangemerkte dringende reden, persoonlijke omstandigheden, naar de duur en de aard van de dienstbetrekking en de wijze waarop deze is vervuld.

Ontslag op staande voet terecht wegens diefstal

Het autobedrijf ging in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. Het hof oordeelde dat het wederrechtelijk gebruik van de tankpas in dit geval een dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet, en daarmee een voldoende rechtvaardiging vormt voor een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het autobedrijf. Het hof heeft daarbij meegewogen dat de omvang van het misbruik op zichzelf beperkt is (ongeveer 120 euro) en de werknemer altijd goed heeft gefunctioneerd.

Werknemer moet vergoeding en loon terugbetalen

Het hof weegt de positie van werknemer als vestigingsmanager echter zwaar. Het autobedrijf had blindelings op de eerlijkheid van de werknemer moeten kunnen vertrouwen. Het hof vernietigt vonnis van de rechtbank in eerste aanleg en wijst de vorderingen van het autobedrijf tot terugbetaling van het loon vanaf datum ontslag en de ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
toe.

AMS Advocaten

De advocaten van AMS hebben veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en ontslag op staande voet. Wij adviseren u bij het geven of krijgen van ontslag op staande voet altijd (vooraf) contact op met een advocaat arbeidsrecht.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence