3 min lezen

Curator die dagvaarding aan bestuurder enkel openbaar betekende door rechtbank teruggefloten

NL

Sommige mensen staan, terwijl zij wel gewoon in Nederland wonen, niet in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven. Zij hebben dan formeel geen vaste woon- of verblijfplaats. Als iemand een gerechtelijke procedure tegen iemand wil opstarten gebeurt dat normaal gezien door een deurwaarder een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
te laten betekenen op het adres waar de desbetreffende persoon ingeschreven staat. Maar wat nu als iemand, al dan niet expres, nergens (meer) ingeschreven staat? Advocaat procesrecht Sander Schouten bespreekt in deze blog de mogelijkheid van openbare betekening en laat aan de hand van een uitspraak zien dat openbaar betekenen niet altijd voldoende is.

Hoe werkt een openbare betekening?

Als iemand een bekende woonplaats in Nederland heeft, bepaalt artikel 54 Rv. dat betekening kan plaatsvinden ter plaatse van iemands werkelijke verblijf. De desbetreffende persoon moet daar dan wel aangetroffen worden. Is ook de werkelijke verblijfplaats niet bekend dan kan iemand openbaar voor een procedure opgeroepen worden. Bij een dergelijke openbare betekening wordt het exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
dan betekend aan het Openbaar Ministerie. Die openbare oproeping moet daarna ook nog in de Staatscourant worden gepubliceerd. Dat kan tegenwoordig ook digitaal.

Curator en openbare betekening

In geval van openbaar oproepen is de kans groot dat de desbetreffende persoon daar helemaal niet van op de hoogte raakt. Hij weet dan dus niet dat er een procedure tegen hem is aangespannen en zal dan bij verstek veroordeeld kunnen worden. Deze kwestie van openbare betekening speelde ook in een door een curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
tegen een bestuurder van een failliete vennootschap aangespannen procedure. De desbetreffende bestuurder had geen vaste woon- of verblijfplaats en was dus zoek. De dagvaarding was daarom openbaar aan hem betekend.

Bestuurder moet van procedure afweten

De rechtbank vond het in dit geval niet wenselijk dat deze bestuurder, die mogelijk van de procedure die tegen hem liep niet op de hoogte was, bij verstek veroordeeld zou worden. De curator had desgevraagd aan de rechter aangegeven dat er voordien wel nog contact was geweest met de bestuurder, dat de bestuurder aansprakelijk gesteld was en dat de bestuurder had betwist aansprakelijk te zijn en heeft aangegeven in het buitenland te verblijven. De contacten liepen destijds per e-mail. De curator wist niet of hij de bestuurder per e-mail van de procedure op de hoogte had gebracht.

Inspanningsverplichting van curator

De rechter rekende hem dat aan en stelde dat van de curator meer inspanning verwacht had mogen worden om te bevorderen dat de voor de bestuurder bestemde dagvaarding deze ook daadwerkelijk zou bereiken. Dit omdat de bestuurder volgens de rechtbank zo goed mogelijk in de gelegenheid moet worden gesteld om vertegenwoordigd door een advocaat in de procedure te verschijnen teneinde – desgewenst – verweer te voeren tegen het door de curator gevorderde. Wanneer de bestuurder alleen openbaar is opgeroepen, is de kans dat de dagvaarding hem daadwerkelijke bereikte, aldus de rechter, te gering.

Curator moet bestuurder e-mailen

De rechter vond dat het hier van de curator op zijn minst verwacht had mogen worden dat hij de dagvaarding ook aan de bestuurder e-mailde. Daarbij had de curator kunnen mededelen dat de bestuurder openbaar zou worden opgeroepen, en ook tegen welke datum. Dat zou in ieder geval de kans dat de voor de bestuurder bestemde dagvaarding hem ook daadwerkelijk zou bereiken aanmerkelijk hebben vergroot. In deze procedure besloot de rechtbank daarom, alvorens verder te beslissen, de curator in de gelegenheid te stellen om alsnog te doen wat hij eerder heeft nagelaten

Advocaat bij rechtszaak

De beslissing van de rechter komt er op neer dat de curator de bestuurder alsnog per e-mail over de procedure op de hoogte moest stellen, zodat de bestuurder desgewenst met een advocaat nog verweer kon voeren in de procedure.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence