Minister wil onafhankelijke geschillencommissie voor franchisers

Er moet een onafhankelijke geschillencommissie komen die gaat bemiddelen in conflicten tussen franchisenemers en franchisegevers, zo schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Manita Hamberg, advocaat gespecialiseerd in franchise bij AMS Advocaten legt uit waarom minister Kamp deze geschillencommissie wil invoeren.

 

 

Onrust in de franchisesector

Het is eenieder wel opgevallen dat het de laatste tijd onrustig is in de franchisesector. Er zijn verschillende berichten in het nieuws verschenen over conflicten binnen de franchiseketens van onder meer HEMA, Albert Heijn en DA. Over de problematiek binnen de sector heeft de afgelopen periode intensief overleg plaatsgevonden tussen een groot aantal partijen die actief zijn op het gebied van franchise De overeenkomst waarbij de franchisenemer tegen een vergoeding gebruik maakt van de handelsnaam, het merk, reclameslagzinnen, vertrouwelijke informatie en de formule van de franchisegever.
» Meer over franchise
franchise
.

Samenwerking onvoldoende vastgelegd in de overeenkomst

Uit het overleg is naar voren gekomen dat de problemen in de samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers ontstaan door tegenstrijdige belangen. De problemen ontstaan dan veelal op punten die in de franchiseovereenkomst niet of onvoldoende zijn vastgelegd. Uiteindelijk resulteren de problemen dan in geschillen die onderling niet op een bevredigende manier kunnen worden opgelost.

Procederen is te weinig gericht op samenwerking

Het voeren van een procedure ten overstaan van een rechter is voor partijen vaak geen optie, nu een franchiseovereenkomst is gericht op een langdurige overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Een procedure voor de rechter is daarentegen veelal gericht op een vergoeding van geleden schade en niet op een constructieve samenwerking. Veel rechtszaken worden dan ook pas gevoerd als de franchiserelatie al is verbroken. Bovendien leert de ervaring dat binnen de rechtspraak (te) weinig aandacht wordt besteed aan de Europese Erecode inzake Franchising die ingaat op gedragsaspecten binnen de samenwerking in de (internationale) franchisesector.

Nederlandse Franchise Vereniging onafhankelijk?

Op dit moment kunnen franchisenemers voor bemiddeling in geschillen al aankloppen bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), de brancheorganisatie voor franchiseketens. De NFV biedt zowel arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
als mediation aan. De franchisenemers ervaren dit instituut echter niet als onpartijdig en onafhankelijk, nu het een brancheorganisatie betreft voor de franchiseketens. Uit het overleg is dan ook naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan een ‘onafhankelijker’ instituut waar men terecht kan voor geschillenbeslechting.

Gedragscode binnen de sector wenselijk

Uit het overleg is verder gebleken dat er een nationale gedragscode gewenst is die de feitelijke gedragingen van partijen bij het opstellen van de franchiseovereenkomst en gedurende de samenwerking normeert.
Deze nieuwe nationale gedragscode zou onder meer duidelijkheid moeten bieden over de (wederzijdse) informatieplichten, de termijnen bij beëindiging, e-commerce aspecten, concurrentiebedingen, onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
en aanpassingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De bestaande Europese Erecode blijft in internationale opererende formules relevant.

In 2015 uitkomst gedragscode en vorm geschillenbeslechting

Het is de bedoeling van minister Kamp dat begin 2015 een voorstel is geformuleerd voor een nieuwe effectieve manier van geschillenbeslechting. Tevens zal dan een tekst voor de nieuwe nationale gedragscode worden opgeleverd. Het uiteindelijke doel is dat er een zodanige koppeling zal komen dat het nieuwe normenkader ook een rol zal gaan spelen bij de beoordeling van geschillen door rechters en geschillencommissies. Wordt daarom (begin) volgend jaar vervolgd.

More in Ondernemingsrecht
AMS Advocaten Amsterdam en Naarden
Tegenvallende omzet bedrijf: dwaling of risico ondernemer?

In een recente procedure vordert een verkoper nakoming van de koopovereenkomst waaronder naleving van bij de koop gesloten detacheringsovereenkomsten. De...

Close