2 min lezen

Rechter: franchisegever Formido niet aansprakelijk voor onjuiste prognose

NL

De omzet van een nieuw geopende bouwmarkt van Formido vestiging bleef fors achter bij de in het haalbaarheidsrapport geprognosticeerde omzet: het verschil is ruim 40 procent. De franchisenemer dagvaardt Formido (franchisegever) en vordert een declaratoir vonnis Een vonnis waarmee de rechter door middel van een zogenaamde verklaring voor recht een rechtsverhouding tussen partijen vaststelt.
» Meer over declaratoir vonnis
verklaring voor recht
dat Formido onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld door onjuiste prognoses te verschaffen. Maar de rechtbank Amsterdam gaat daar niet in mee en wijst de vorderingen af. Advocaat ondernemingsrecht Thomas van Vugt legt uit wat er aan de hand was.

Verwijten van franchisegever

De advocaat van de franchisenemer verwijt Formido dat zij er onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat in de nabijheid van de nieuwe vestiging al twee Formido-vestigingen waren. Formido had de inwoners van de gebieden rondom die vestigingen dan ook niet mee mogen nemen in de prognoses. Bovendien heeft Formido onvoldoende rekening gehouden met de door de recessie krimpende markt. Bovendien is volgens de franchisenemer in een oud rapport zelfs melding gemaakt dat een Formido bouwmarkt van meer dan 2.000 vierkante meter op de locatie die de ondernemer voor ogen had weinig potentie had. Formido zou dat rapport hebben achtergehouden.

Franchisenemer wist van bestaan andere vestigingen

De rechtbank is echter van mening dat de franchisenemer zelf ook wist dat in de buurt al twee andere Formido vestigingen waren. Bovendien was in het haalbaarheidsrapport vermeld dat omzet naar die vestigingen wegvloeide. Dat de verwachting dat de klanten van die bestaande vestigingen voortaan naar de nieuwe vestiging zouden gaan niet uitkwam, is onvoldoende om onrechtmatig handelen van Formido aan te nemen.

Ruimte al gehuurd vóór haalbaarheidsonderzoek

Dat in een oud rapport zou zijn vermeld dat in de vestigingsplaats weinig potentie was voor een grote bouwmarkt is ook niet voldoende om onrechtmatigheid aan te nemen. De rechtbank is namelijk van oordeel dat door in een later rapport wel naar dat oude rapport te verwijzen en het bestaan ervan in één van de gesprekken te vermelden, Formido aan haar informatieplichten heeft voldaan. Bovendien bouwt het nieuwe rapport expliciet op het oude rapport voort.

Huren grote locatie was eigen keuze

Ook het feit dat de krimpende markt niet is meegenomen in het haalbaarheidsrapport Formido ook niet verweten worden, omdat niet is gesteld dat Formido van die krimp op de hoogte was of had behoren te zijn. Tenslotte overweegt de rechtbank nog dat de ondernemer de ruimte van meer dan 2.000 vierkante meter al had gehuurd voordat Formido een haalbaarheidsonderzoek was begonnen. Het huren van deze grote locatie was zijn eigen keuze.

Advocaat Amsterdam gespecialiseerd in franchise

Als de prognoses uit een door een franchisegever uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek niet uitkomen, is dat dus niet zonder meer onrechtmatig tegen de franchisenemer. Daarnaast is een haalbaarheidsonderzoek ook niet bedoeld om garanties te geven aan franchisenemers. Voor franchisenemers en franchisegevers is het van belang kritisch naar haalbaarheidsonderzoeken te kijken en om zich ervan bewust te zijn dat garanties voor de toekomst vaak moeilijk gegeven kunnen worden.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence