Terug
d

declaratoir vonnis

Een vonnis waarmee de rechter een rechtsverhouding tussen partijen definitief vaststelt, bij voorbeeld het oordeel dat de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen partijen rechtsgeldig is ontbonden. Dit soort uitspraken kan een rechter niet in kort geding doen omdat daar een voorlopig oordeel wordt gegeven en dus niet een definitieve vaststelling kan worden gedaan.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op