Yourhosting en Bavaria twisten verder over welbekende slagzin

In een eerdere blog is door ons al aandacht besteed aan het geschil tussen Yourhosting en Bavaria over de bekende slagzin: “Zo. Nu eerst een Bavaria.” Yourhosting trok toen aan het kortste eind en de rechter veroordeelde Yourhosting tot staking van het gebruik van haar slagzin “Zo. Nu eerst naar de Cloud”. Yourhosting heeft laten weten in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
te gaan tegen de uitspraak. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Manita Hamberg bespreekt de kansen.

 

Achtergrond van het geschil tussen Yourhosting en Bavaria

Volgens de rechter in het kort geding kan de slagzin worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het draagt de persoonlijke stempel van de maker. Hiermee komt de slagzin van Bavaria auteursrechtelijke bescherming toe onder de Auteurswet.

Slogans van beide partijen maken gelijke totaalindruk

De rechter acht het kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van de slagzin van Bavaria, het gedeelte “Zo. Nu eerst…” met daarin een duidelijke pauze na “Zo”. Nu Yourhosting dat gedeelte in haar slagzin een op een had overgenomen, maken de twee slagzinnen een gelijke totaalindruk en vormt dit volgens de voorzieningenrechter een inbreuk op de auteursrechten van Bavaria.

Yourhosting gaat in hoger beroep

Yourhosting geeft nu aan in hoger beroep te gaan. ’Een auteursrechtelijke bescherming van de zinsnede ‘Zo, nu eerst’ betekent dat de Nederlandse taal gemonopoliseerd wordt’, aldus Yourhosting. Zij geeft aan: ’In principe mag niemand deze volgorde van woorden meer gebruiken om iets te beschrijven. De woorden ‘Zo, nu eerst…’ zijn daarmee exclusief voorbehouden aan Bavaria en dat is onjuist, vooral omdat een bewerking ervan (in bijvoorbeeld Eerst, zo een) daarmee ook inbreuk zou maken op exclusieve rechten van Bavaria.’

AMS Advocaten over kansen Yourhosting in hoger beroep

AMS Advocaten acht de kans van slagen van Yourhosting in hoger beroep niet gunstig. Om de auteursrechtelijke bescherming op de slagzin aan te kunnen tasten, zal zij met ‘oudere’ voorbeelden moeten komen die maken dat bij het bedenken van de slagzin van Bavaria (in 1985) geen vrije en creatieve keuzes gemaakt zouden zijn. Dat is een zeer lastige taak.

Bavaria vanaf nu altijd bescherming op bewerkingen?

De gedachte van Yourhosting dat Bavaria vanwege de auteursrechten op die slagzin nu iedereen kan verbieden de woorden in deze volgende te gebruiken of zelfs een bewerking daarvan, is onjuist. Bavaria kan ook na deze uitspraak nog altijd geen monopolie claimen op deze woordcombinatie, zolang die woorden deel uitmaken van een gewone beschrijvende zin. Wordt de woordcombinatie echter op dezelfde en kernachtige, aanprijzende wijze voor producten gebruikt als Bavaria doet met haar slagzin, dan zal het daarmee al snel een gelijke totaalindruk maken en in het (auteursrechtelijke) vaarwater van Bavaria komen. Een andere volgorde van de woorden, zal verder al snel een andere totaalindruk maken, tenzij daarbij gebruik is gemaakt van eenzelfde kernachtige en (daarmee gelijkende) omschrijving. Dan zal het een nabootsing in gewijzigde vorm kunnen opleveren.

AMS Advocaten bij auteursrechtgeschillen

Heeft u een soortgelijk geschil of andere vragen op het gebied van auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
, neem dan gerust contact op met AMS Advocaten.

Meer in Intellectueel eigendomsrecht
Europees Hof: Geenstijl mag linken naar gelekte Playboyfoto's Britt Dekker
Europees Hof: Geenstijl mag linken naar gelekte Playboyfoto’s Britt Dekker

Tussen Sanoma (Playboy) en Geenstijl woedt al jaren een (auteursrechtelijke) strijd. In deze zaak draaide het om de vraag of Geenstijl...

Sluiten