3 min lezen

Bekende bierbrouwer veroordeeld na onrechtmatig gebruik foto

NL

In een recent kort geding kwam een fotograaf op voor het onrechtmatige gebruik van zijn foto die plots gebruikt werden voor reclamedoeleinden. Dit was tegen de afspraak en dus moest bierbrouwer Inbev een schadevergoeding betalen. Advocaat Hidde Reitsma bespreekt de uitspraak.

Aanleiding kort geding: foto van een supporter met flesje bier

Aanleiding voor het kort geding was het volgende. Een fotograaf heeft tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax in 1969 een foto gemaakt. Op de foto is één van de supporters afgebeeld met een sigaret in de hand en de supporter naast hem met een flesje bier, met het etiket van Oranjeboom. De gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
partij, InBev (althans een aan haar gelieerde vennootschap), is een bierbrouwerij en merkhoudster van voorheen Oranjeboom en thans (onder meer) Jupiler. Vanwege de pracht en de authenticiteit van de foto kwam InBev met de fotograaf overeen dat InBev een licentie verkreeg om de foto éénmalig te gebruiken in ongewijzigde vorm. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de fotograaf. Dit alles was vastgelegd in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, met een fikse schadevergoeding indien één van de bepalingen door InBev werd geschonden.

InBev gebruikt foto onrechtmatig voor meerdere doeleinden

In 2015 zag de fotograaf zijn foto in een restaurant nabij het Ajax stadion hangen. Het flesje Oranjeboom-bier in handen van één van de supporters was door InBev veranderd in een bierflesje met het Jupiler etiket (in kleur). Op herhaaldelijk verzoek van de fotograaf werd de foto niet vervangen. Plots bleek de foto door het hele land voor marketingdoeleinden door InBev te zijn gebruikt.

Uitspraak rechter: geen openheid van zaken gegeven en inbreuk auteursrechten

InBev bood een schadevergoeding van € 30.000,- aan, tegen finale kwijting, met onder meer als voorwaarde om de zaak uit de publiciteit te halen en te houden. De fotograaf liet het hier niet bij zitten en stapte naar de rechter. De rechtbank oordeelde dat InBev aanvankelijk slechts de indruk wekte dat de schending van de auteursrechten een eenmalige gebeurtenis was. Het feit dat InBev geen openheid van zaken gaf wordt InBev door de voorzieningenrechter dan ook zwaar aangerekend. Verder was in de licentie immers duidelijk vastgelegd dat de foto eenmalig gebruikt mocht worden. Met het verdere gebruik en de aanpassingen van de foto heeft InBev inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf gemaakt. Het veranderen van een foto wordt als een verminking of aantasting van de foto aangemerkt (artikel 25 lid 1 d).

Oordeel voorzieningenrechter: schadevergoeding

De voorzieningenrechter bepaalt voorts dat de fotograaf een voorschot op schadevergoeding moet worden toegekend ter hoogte van € 30.000,-. Deze schadevergoeding wordt berekend aan de hand van de aanvankelijke tarieven van de foto, de algemene voorwaarden die in deze zaak werden gehanteerd en het feit dat er sprake is van ‘verminking’ of ‘aantasting’ van het werk van de fotograaf. Volgens de rechter is het immers aannemelijk dat in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
de schadevergoeding al snel oploopt tot € 40.000,-.

Geschillen rondom IE-recht

Veel creatieve zelfstandige ondernemers krijgen mogelijk ooit te maken met geschillen rond het intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
. Veel geschillen kunnen ook voorkomen worden door op maat gemaakte standaardcontracten te hanteren. De IE-recht advocaten van AMS Advocaten kunnen je hierbij van dienst zijn. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons kantoor.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence