Racesport.nl veroordeeld tot rectificatie wegens inbreuk auteursrecht

Een fotograaf heeft met succes een website aangeklaagd wegens schending van zijn auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
. De site racesport.nl had zonder toestemming een foto geplaatst van het ongeluk van motorcoureur Mick Jansen. Naast een schadevergoeding is de website ook veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Foto gepubliceerd zonder toestemming auteursrechthebbende

In deze zaak had racesport.nl, een website over de motorsport, bij enkele artikelen over het ongeluk van coureur Mick Jansen een foto geplaatst van fotograaf X. Racesort.nl had geen toestemming gevraagd om de foto te gebruiken. Nadat de fotograaf zich bij racesport.nl had beklaagd over het onrechtmatige gebruik van het beeldmateriaal, had racesport.nl zich zeer negatief over hem uitgelaten in een artikel op de site. In dit stukje werd ook een niet-bestaande link gelegd tussen het ernstige ongeluk van Jansen en de claim van de fotograaf.

Gebruiker moet eventuele inbreuk zelf onderzoeken

De kantonrechter stelt voorop dat niet in geschil is dat het auteursrecht op de foto bij de fotograaf berust. Dat het raceteam van Jansen zelf de foto aan racesport.nl zou hebben ingestuurd met het verzoek deze te plaatsen en desgevraagd zou hebben verklaard dat de foto vrij was van auteursrechten doet hier niet aan af. Racesport.nl had moeten onderzoeken of de publicatie van de foto inbreuk zou maken op het auteursrecht van de fotograaf. Door dit na te laten heeft zij het risico dat zij aansprakelijk wordt gehouden voor schade op zich genomen. En dat risico heeft zich nu verwezenlijkt.

Vonnis: verwijdering foto en betaling licentievergoeding

De beheerder van de website is veroordeeld de foto te verwijderen. Zij is voorts aansprakelijk voor de schade. Op grond van artikel 27 Auteurswet kan een rechtbank bij de vaststelling van een schadevergoeding wegens auteursrechtinbreuk een forfaitair bedrag toekennen. Hierbij staat niet zozeer de hoogte van de feitelijke schade ter discussie, als wel de vraag wat een gangbaar tarief is dat de maker hanteert voor openbaarmaking van zijn werk. De fotograaf stelt dat hij als er toestemming zou zijn gevraagd een licentievergoeding van € 350 zou hebben gevraagd per publicatie van de foto. De kantonrechter vindt dit bedrag niet onredelijk.

Rectificatie wegens aantasting eer en goede naam

Dan tot slot de aantasting van eer en goede naam. In verband met de insinuaties dat de fotograaf iets van doen zou hebben met het ongeluk heeft de fotograaf –zoals te verwachten- de nodige reacties ontvangen. En deze zijn niet altijd even ongenuanceerd van toon geweest. De rechter wijst de gevorderde (symbolische) schadevergoeding van € 250 toe, evenals de rectificatie. Hoewel een rectificatie bij auteursrechtinbreuken niet ongebruikelijk is, moet racesport.nl in deze zaak wel diep door het stof. Enkele citaten uit de tekst:
“[…] Wij hadden de foto dan ook niet moeten plaatsen. De fotograaf heeft ons hierover aangeschreven en daarom hebben bij ons in het artikel zeer negatief uitgelaten over de fotograaf. Dat hadden wij niet moeten doen. […] Wij hebben de fotograaf doelbewust schade berokkend en dat was fout. Wij hadden dit artikel nooit mogen plaatsen en ook de publicatie van de foto van Mick Jansen zonder toestemming van de fotograaf was onze fout. Daarom bieden wij de fotograaf onze excuses aan.”

More in Intellectueel eigendomsrecht
Advocaat Bouwrecht
Van Gaal eist een ton wegens schending portretrecht

Het is een vast gegeven in Nederland: iedereen heeft een mening over de bondscoach en zal deze ook graag delen....

Close