2 min lezen

Schuldbekentenis werknemer V&D vernietigd wegens misbruik omstandigheden

NL

De rechtbank Amsterdam oordeelde in een recente uitspraak dat V&D misbruik maakte van omstandigheden door een werknemer die had gestolen onder zware druk een schuldbekentenis te laten tekenen waarin zij zich bereid verklaarde een hoge schadevergoeding aan V&D te betalen. De rechtbank oordeelde dat V&D niet goed is omgegaan met haar overwichtspositie als werkgever. Werkgevers doen er dus goed aan zorgvuldig om te gaan met fraudegevallen waar werknemers bij betrokken zijn. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

Diefstal werknemer V&D vastgelegd met geheime camera’s

V&D startte in september 2010 een onderzoek naar een werkneemster die werd verdacht van diefstal uit een magazijn. Uit met geheime camera’s vastgelegde beelden bleek vervolgens dat de betreffende werkneemster zich inderdaad schuldig leek te maken aan diefstal van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
 uit het magazijn van V&D. Toen de werkneemster vervolgens door twee medewerkers van V&D, waaronder een bedrijfsrechercheur, met de diefstal werd geconfronteerd bekende zij direct. Zij gaf daarbij aan dat zij gedurende zes maanden goederen stal. De andere medewerkers van V&D hebben daar volgens haar toen twaalf maanden van gemaakt. Er werd toen direct door V&D berekend dat de mogelijk totale schade € 115.500,- zou bedragen. De werkneemster heeft tijdens hetzelfde gesprek op verzoek van V&D een schuldbekentenis getekend waarin zij zich bereid verklaarde dit bedrag terug te betalen.

Werknemer tekent onder druk schuldbekentenis: misbruik van omstandigheden door werkgever

Nadat V&D tot invordering van het bedrag van € 115.500,- overging, oordeelde de rechtbank dat V&D zich schuldig had gemaakt aan Wat is misbruik van omstandigheden Een rechtshandeling is tot stand gekomen onder misbruik van omstandigheden indien men weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling.
» Meer over wat is misbruik van omstandigheden
misbruik van omstandigheden
. V&D had de werkneemster namelijk niet van tevoren gewaarschuwd waar het gesprek over zou gaan. Ze werd daardoor overrompeld en heeft zonder er over na te kunnen denken het schadebedrag voor akkoord ondertekend. Volgens de rechtbank had V&D moeten weten dat zij niet zou hebben ingestemd met dit schadebedrag wanneer zij de tijd zou hebben gekregen zich te beraden en advies te vragen. Bovendien heeft een werkgever meestal een overwichtspositie ten opzichte van de werknemer, zodat de werkgever zorgvuldig moet omgaan met dergelijke situaties. Volgens de rechtbank had het zelfs op de weg van V&D gelegen om de werkneemster te informeren over de (juridische) gevolgen van het tekenen van deze schuldbekentenis. De vordering van V&D wordt dan ook volledig afgewezen. Lees hier de hele uitspraak van 1 februari 2012.

Advocaat arbeidsrecht te Amsterdam

Uit deze rechtspraak (maar ook andere rechtspraak betreffende schuldbekentenissen van stelende werknemers) blijkt maar weer eens dat werkgevers erop moeten letten dat procedures die hun werknemers aangaan zorgvuldig worden uitgevoerd. Denk daarbij ook aan het sluiten van beëindigingsovereenkomsten. Indien een werknemer geen juridisch advies heeft ingewonnen, kan hij soms achteraf dergelijke overeenkomsten laten vernietigen wegens bijvoorbeeld dwaling, of zoals in het onderhavige geval wegens misbruik van omstandigheden. Werkgevers doen er dan ook goed aan zich bij het sluiten van overeenkomsten met werknemers goed juridisch te laten adviseren.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence