Terug
W

Wat is misbruik van omstandigheden

Een rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
, door bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Misbruik van omstandigheden vormt in juridische zin een wilsgebrek Een gebrek aan het totstandkomen van een rechtshandeling. Een rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
» Meer over wilsgebrek
wilsgebrek
. Er is sprake van misbruik van omstandigheden wanneer iemand weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ook als hij weet of moet hij begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden. Er moet causaal verband bestaan tussen deze betreffende omstandigheden en de rechtshandeling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op