Rechter: Hema maakt met schuldbekentenis misbruik van omstandigheden

Een werkneemster van de Hema die op grote schaal kleding en andere producten meegaf aan klanten zonder dat daar voor betaald werd, hoeft toch geen € 115.000,- aan de Hema te betalen ondanks het feit dat zij daar wel voor getekend had. De rechtbank vindt namelijk dat de Hema bij de ondertekening van de schuldbekentenis Wat is misbruik van omstandigheden Een rechtshandeling is tot stand gekomen onder misbruik van omstandigheden indien men weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling.
» Meer over wat is misbruik van omstandigheden
misbruik van omstandigheden
heeft gemaakt. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

 

Schuldbekentenis vanwege verduistering

Tijdens een onaangekondigd verhoor onder werktijd heeft de werkneemster in kwestie de verduistering aan de bedrijfsrechercheur bekend. In de door de werkneemster tijdens dat verhoor ondertekende schuldbekentenis, die door Hema was opgesteld, heeft de werkneemster erkend dat Hema als gevolg van de verduistering € 115.000,- schade had geleden. De rechtbank vindt dat de Hema bij de ondertekening van de schuldbekentenis misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en ook dat Hema de gevorderde schade onvoldoende heeft onderbouwd.

Hema had moeten informeren over de juridische gevolgen

Een schuldbekentenis is niet zomaar een verklaring. De wet kent namelijk dwingende bewijskracht toe aan een schuldbekentenis. Een rechter is verplicht om een feit waarvan dwingend bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
is geleverd als waar aan te nemen. De rechtbank vindt mede daarom dat het had op de weg van Hema gelegen om de werkneemster voorafgaande aan de ondertekening van de schuldbekentenis te informeren over de (juridische) gevolgen van het ondertekenen van de schuldbekentenis, dan wel haar de mogelijkheid te bieden daarover overleg met een derde, bijvoorbeeld een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
gespecialiseerd in arbeidsrecht, te voeren. De rechter stelt verder nog vast dat hierbij ook van belang is dat de werkneemster het gesprek onvoorbereid inging en er namens de Hema drie personen bij het gesprek aanwezig waren.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een rechter oordeelt dat de Hema misbruik van omstandigheden maakt door een werknemer een schuldbekentenis te laten ondertekenen. In juli kwam de rechtbank Limburg tot een soortgelijk oordeel.

 

Meer in Arbeidsrecht
Curator DA niet verplicht om advies OR in te roepen
Ontslagverbod geldt ook bij ontslagvergunning van het UWV

Wanneer het UWV een ontslagbesluit neemt, blijft het ontslagverbod bij ziekte gelden. Dit is anders wanneer de activiteiten van de...

Sluiten