2 min lezen

Recht op uitbetaling vakantiedagen en transitievergoeding bij slapend dienstverband?

NL

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
is een werkgever verplicht af te rekenen met de werknemer. Zo dient de werkgever de openstaande vakantiedagen en de transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
uit te betalen. Bij werknemers die twee jaar ziek zijn geweest, kiezen werkgevers er soms voor om het dienstverband niet te beëindigen maar ‘slapend’ te houden. Advocaat arbeidsrecht Lorenzo Eleveld bespreekt deze mogelijkheid aan de hand van een recente uitspraak.

Wat is een slapend dienstverband?

In deze zaak was een werknemer al lang in dienst, toen zij in 2014 ziek werd. Na twee jaar ziekte ontving de werkgever een loonsanctie van het UWV omdat zij onvoldoende re-integratie inspanningen verrichtte. Na drie jaar ziekte was de werkgever niet meer verplicht tot doorbetaling van het loon en hield zij het dienstverband met de werknemer slapend. Dit betekent dat het dienstverband niet beëindigd is, ondanks dat de werknemer niet meer werkt en geen loon meer ontvangt.

Advocaat werknemer: ‘Vakantiedagen uitbetalen’

De werknemer vordert via een advocaat uitbetaling van haar openstaande vakantiedagen. Zij is van mening dat haar slapend dienstverband in principe gelijk is aan een beëindigd dienstverband, omdat zij niet meer werkt en geen loon meer ontvangt. De werkgever wil het dienstverband niet definitief beëindigen omdat zij dan een transitievergoeding moet uitbetalen. De advocaat van werknemer stelt dat het niet uitbetalen van haar vakantiedagen in strijd is met het goed werkgeverschap.

Slapend dienstverband, geen transitievergoeding

De kantonrechter oordeelt dat er formeel gezien nog altijd een arbeidsovereenkomst is. Daarnaast overweegt de kantonrechter dat een werkgever niet ernstig verwijtbaar handelt als hij of zij het dienstverband niet beëindigt om geen transitievergoeding te hoeven uitbetalen. Een werkgever is niet verplicht een werknemer te ontslaan nadat hij of zij niet meer gehouden is het loon door te betalen. Kortom, het niet uitbetalen van de vakantiedagen bij een slapend dienstverband is niet in strijd met het goed werkgeverschap.

Wet compensatie transitievergoeding

Op 10 juli 2018 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding die de werkgever bij ontslag aan langdurig zieke werknemers betaalt. Deze wet treedt naar verwachting op 1 april 2020 in werking en geldt ook voor de vergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015. Deze regeling betekent dat een werkgever door het UWV gecompenseerd wordt voor de transitievergoeding die hij of zij betaalt na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer.

Nieuwe wet, einde slapend dienstverband

De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. Door deze nieuwe wet zullen werkgevers niet of minder gebruik maken van de constructie van een slapend dienstverband.

Lorenzo Eleveld

Lorenzo Eleveld

Sinds mei 2022 heeft Lorenzo zich verbonden aan AMS Advocaten, waar hij zich richt op de civielrechtelijke advies- en procespraktijk, met een focus op het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht.

Ravel Residence